Fler nyheter
Porträttbild av Emma Andersson och en entré till en vårdcentral. Emma Andersson är rehabkoordinator och arbetsterapeut i primärvården.

24 september 2020

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid säkerställd.

– Men vi tar hand om patienterna på det sätt som deras tillstånd kräver, säger Emma Andersson, rehabkoordinator och arbetsterapeut i primärvården.

Det har varit rätt lågt söktryck till vårdcentralerna under vår och tidig höst, när det brukar vara högt. Emma tror att det kan bero på att människor i allmänhet sänkt tempot på grund av pandemin. Rädsla för smitta kan också ha gjort att folk har avhållit sig från att söka till vårdcentralen.

Trötta och nedstämda patienter

Men nu kommer patienterna igen, och bland dem de ofta mycket trötta patienter som haft covid-19.

Trötthet är nog det vanligaste symtomet. Det kan vara en trötthet som i värsta fall övergår i utmattning utan behandling. Vi ser också minnes- och koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, oro och ångest av olika grad, säger Emma Andersson.

Patienterna kan ha andningsvårigheter i form av andfåddhet och svårigheter med djupandning, och sömnsvårigheter är vanligt.

Dessa symtom skiljer sig egentligen inte från hur man kan må efter en vanlig infektion eller symtom man kan få av andra skäl, men vi vill gärna berätta att vi har hjälp att ge och att man absolut inte ska dra sig för att söka den.

Däremot har vi inte svar på alla frågor. Vi vet för lite om covid-19 än så länge.

Från frisk till totalt knockad

Att bli sjuk i covid-19 kan vara chockartat. Särskilt för personer som i vanliga fall är friska och aktiva och i god form. Ett nytt och nästan okänt virus slår ner som en blixt från en klar himmel.

Man kan bli helt överrumplad. Från frisk till totalt knockad. Bara den upplevelsen kan ge en akut stressreaktion.

Högkvalificerad vård utan remiss

När man bokat tid på vårdcentralen, via telefon eller 1177.se, blir första steget att svara på frågor som ger vårdpersonal vägledning i om patienten ska träffa en läkare eller rehabkoordinator. Därefter görs bedömningen av vilka eller vilken personalkategori patienten kan behöva hjälp av fortsättningsvis. Både arbetsterapeuter, fysioterapeueter/sjukgymnaster, psykosocialresurs eller specialister i allmänmedicin finns tillgängliga och kan kopplas in. Rehabresurserna kan man söka direkt utan remiss, gärna genom att söka upp primärvårdsrehab på 1177.se, understryker Emma.

Uthållighet viktigt för att bli frisk

Vad kan vårdcentralen hjälpa till med? Kort sagt är det att stödja patienten i att hitta egna strategier.

Vi måste börja med att kolla hur det såg ut innan man blev sjuk. Vad gjorde man, vad kunde man, vad är annorlunda? Det kan behövas nya strukturer och rutiner. Det finns hjälpmedel för minnet till exempel, i form av kalendrar och appaviseringar. Man kan behöva påminnas om att pausa. Kroppens signaler är kanske inte tydliga, men återhämtning måste ske i rimlig takt. Till och med en så enkel sak som att bli påmind om att dricka kan behövas när man är i återhämtningsfasen. Mat, sömn, vila, socialt umgänge och fysisk aktivitet – det kan låta enkelt men det kan vara mycket svårt, säger Emma Andersson.

Ny energi

För ångesthantering finns KBT, kognitiv beteendeterapi, både via nätet och på annat sätt. Det finns sömnskola – ibland kan det handla om att muskelsvaghet kräver att man hittar andra viloställningar. Sjukgymnasten ger rörlighetsträning, avslappningsövningar och andningshjälp.

Viktigt för ett bra resultat är patientens insikt och uthållighet. Och att man inte missar att få in sådant som man mår bra av i planen, sådant som fyller på energi.

Om patienten är i arbetsför ålder är det viktigt att inte släppa kontakten med arbetsplatsen. Finns det ett motstånd kan vårdcentralen hjälpa till med detta. Arbetsgivaren har idag ett större rehabiliteringsansvar och det kan vara aktuellt att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider efter behov.

Här är några råd till dig som drabbats av besvär efter covid-19.

  • Rör dig rätt – korta pass men ofta
  • Sitt hellre än ligg – det hjälper andningen och cirkulationen
  • Pausa – även om du inte känner dig trött
  • Använd övningar för andning och mindfulness – finns till exempel på 1177.se
  • Var noga med sömn – mat – dryck
  • Utöka vardagsaktiviteter – men stegvis
  • Begränsa tankeaktiviteter – ”gör” saker istället för att lösa problem, gå ut i naturen etcetra
  • Påminn dig själv om ovanstående, lägg in notiser i mobiltelefonen, sätt upp din plan på väggen…
  • …men låt inte rehabiliteringen stressa dig. Du behöver landa. Det tar tid!

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

23 oktober 2020

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5...

Succé för digitala Handledarens dag 2020

22 oktober 2020

Förra veckan anordnades Handledarens dag för sjunde året av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Evenemanget hyllar handledande undersköterskor, språkombud och personal inom vård- och omsorgsbranschen...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...