Visa alla nyheter

22 augusti 2022

Vårdcentralen Teleborg blir en digifysisk vårdcentral

Vårdcentralen Teleborg tar nu stora kliv för att kunna erbjuda sina patienter en närmare vård. Från den 31 augusti blir vårdcentralen digifysisk. Digitalt först och fysiskt när det behövs sammanfattar det nya sättet att söka och ge vård.

I praktiken innebär det att vårdcentralens patienter kan söka vård digitalt via sin smartphone, surfplatta eller dator och efter en bedömning bli hänvisade till rätt vårdprofession på vårdcentralen. Patienterna kan också till exempel chatta med vårdpersonal, ha videosamtal samt boka och avboka tider.

Jämnare vårdflöde, bättre prioritering och en närmare vård

Förändringen som nu görs på vårdcentralen Teleborg är ett konkret exempel på omställningen till nära vård.

Den tekniska utvecklingen ger oss nya möjligheter, där vi inom vården kan göra mer för fler patienter. I arbetet som pågår på vårdcentralen Teleborg är ambitionen att kunna möta patienternas förväntningar på vården, vad gäller tillgänglighet och delaktighet, säger Linda Pantzar projektledare för omställningen på vårdcentralen Teleborg.

Med ett mer effektivt vårdflöde ska vårdcentralen kunna prioritera bättre och spara tid. Den tiden ska användas till de patienter som har störst behov. Bland annat ska äldremottagningen på vårdcentralen Teleborg utvecklas och arbetet med vägen till vården för de patienter med psykiskohälsa ska intensifieras.

Vi ställer om till att arbeta mer i team för att på ett bättre sätt korta vägen till vården för våra äldre och sköra patienter samt de patienter med psykisk ohälsa, säger Anna Ninov, verksamhetschef för vårdcentralen Teleborg.

Vårdcentralen Teleborg kan ses som en föregångare i det digifysiska arbetet inom primärvården i Region Kronoberg. De viktiga erfarenheter och den kunskap som de nya arbetssätten för med sig på Teleborg, ska tas om hand och ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla den digifysiska vården i den offentliga primärvården.

Den digitala tekniken gagnar alla patienter, såväl de som anammar den nya tekniken som de som föredrar traditionella sätt att kontakta vårdcentralen och träffa sin vårdgivare. Ju fler som blir digitala, desto mer tid till de patienter som behöver vården mest, säger Roland Gustbée, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Patienterna mer delaktiga i sin egen vård

De digitala möjligheterna ger större möjligheter för patienterna att ta ansvar för och vara medskapare i sin egen vård. Med tydliga sökvägar och möjlighet att själv till exempel boka och avboka tider, lämna sina uppgifter digitalt, beskriva sina symtom med text och bild, involveras patienten mer och det blir ett tydligare samarbete mellan patient och vårdgivare.

I omställningsarbetet på vårdcentralen Teleborg, som pågått under våren och sommaren, är patientperspektivet avgörande. Två patientrepresentanter kommer delta i arbetet.

Det är jättebra att man får in patientperspektivet redan innan tjänsten lanseras för allmänheten. I det förberedande arbetet har jag fått interagera med tjänsten och besvara frågor relaterade till min upplevelse. Min feedback har exempelvis bestått av förslag på hur man kan tydliggöra viss information, säger Jennie Krantz, patientrepresentant i arbetet på vårdcentralen Teleborg.

Jennie Krantz menar att det för henne är särskilt relevant med tydlighet, då hon har adhd, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bland annat kan innebära att hon upplever svårigheter att rikta sin uppmärksamhet i olika situationer.

Enligt mig gör tjänsten det lättare för mig som patient att söka rätt typ av vård. Jag blir vägledd och får ge information om mina symtom. Frågorna påminner om de som man kan få i telefonkontakt med vårdgivare. Skillnaden är att jag i den digitala tjänsten har tid att reflektera över mina svar, samt att jag kan initiera kontakt med vården när det passar mig - utan att behöva stå i telefonkö eller vänta på att bli uppringd, säger Jennie Krantz.

Digital och fysisk vård

Att det blir en digifysisk vårdcentral innebär inte att all vård ska ske digitalt. Vi kommer fortsatt erbjuda fysiska besök när det behövs. Syftet med de digitala tjänsterna är att skapa en mer tillgänglig vård och att patienten ska hamna hos rätt vårdprofession snabbare, säger Linda Pantzar.

Om någon patient av någon anledning inte kan eller har möjlighet att ta del av de digitala tjänsterna kommer det fortsatt vara möjligt att ringa till vårdcentralen för att få hjälp att boka tid och få rådgivning.

Ladda ner appen Min vård Kronoberg

Appen, Min vård Kronoberg, finns att ladda ner via App Store och Google Play eller använd QR-koden nedan.

QR-kod till Min vård Kronoberg

Den som inte har tillgång till en smart telefon eller surfplatta kan söka vård via en dator:

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...