Fler nyheter

1 april 2022

Vårdcentralerna tar över vaccinationen mot covid-19

Från och med måndag den 4 april sker vaccination mot covid-19 endast på länets vårdcentraler. De externa vaccinatörernas uppdrag har avslutats.

I nuläget har Region Kronoberg tillräcklig egen kapacitet för att genomföra de vaccinationer som är aktuella.

De externa leverantörerna började vaccinera för ett år sedan, när vaccinationstrycket var som störst. Deras insatser har varit nödvändiga för att nå en hög vaccinationstäckning i länet utan att belasta våra egna verksamheter allt för hårt, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Boka tid för vaccination på någon av länets vårdcentraler

Du kan boka tid för vaccination på någon av länets vårdcentraler. I första hand ska du boka tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. För att logga in på 1177.se behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.

Har du inte tillgång till digitala verktyg, svenskt personnummer eller har svårighet med språket, kan du ringa 0470-58 60 00 och få hjälp att boka en tid.

Vaccination för barn som fyllt 12 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som fyllt 12 år vaccinerar sig mot covid-19.

Vi vill påminna vårdnadshavare om att barn kan vaccinera sig från den dagen de fyllt 12 år och att vaccinationen numera sker på någon av länets vårdcentraler, säger Marie Jadner.

Barn under 18 år behöver ta med sig en samtyckesblankett vid vaccinationstillfället. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Samtyckesblanketten finns att skriva ut på 1177.se.

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Men det är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen att vaccinera sig gäller fortsatt.

Patienter som vårdas på sjukhus, brukare inom kommunal omsorg samt personal inom vård och omsorg ska fortfarande provtas och smittspåras.

Vaccinationsbevis – för dig som är vaccinerad

Vaccinationsbeviset är giltigt i 365 dagar. Du som är 18 år eller äldre och är vaccinerad med två doser behöver ta en påfyllnadsdos senast 270 dagar efter dos två för att vaccinationsbeviset fortsatt ska gälla.

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...