Fler nyheter
Närbild på en väntrumsskylt.

20 oktober 2022

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsstöd som ska skapa förutsättningar för en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

2017 genomförde Socialstyrelsen en utredning som visade att det fanns en ojämlikhet i vården beroende på var i Sverige man bor. Utifrån detta resultat skapades en struktur för nationell kunskapsstyrning.

Sverige består av 21 olika egendrivna regioner, så egentligen skulle det kunna finnas 21 olika riktlinjer för alla diagnoser, men nu finns möjlighet att använda en nationell riktlinje med hög kvalitet med lokala anpassningar, vårdförlopp - och detta sparar både tid och kraft lokalt och leder till ökad jämlikhet i mötet med Kronobergarna, säger Olle Bergström, ordförande för medicinska kommittén.

Arbetet med införandet av vårdförloppen har i Region Kronoberg pågått sedan 2020. Främst har fokus legat på att se över processen för hur förloppen ska införas. Nu har man kommit vidare och flera förlopp är granskade.

Implementering blir en kunskapshöjning

Vårdförloppen är kopplade till diagnoser, och ett av de vårdförlopp som det under våren jobbats med är Höftledsartros-Primärvård. Catrin Mård är processledare för vårdförloppet:

För mig handlar vårdförlopp om att vi ska erbjuda bästa möjliga vård, en mer jämlik vård och samtidigt göra det lätt att göra rätt. Vi får en samlad kunskap att förhålla sig till, förbättrar våra indikationer och mätvärden för att kunna utveckla vården och höja lägstanivån.

Hon menar att implementeringen av vårdförloppen fungerar som kunskapshöjning för personalen, och med kontinuerlig rapportering till möjliga kvalitetsregister ska det bli enklare att mäta hur vården utvecklas, vilket ger en trygghet för patienterna.

I granskningen av vårdförloppet Höftledsartros har man bland annat sett att fler patienter med misstanke om artros ska träffa fysioterapeut för grundbehandling och att vi inte ska röntga för tidigt.

Fördelen med vårdförloppen är att fler professioner vet hur processen bör ser ut och gemensamt känner ansvar för att patientens process blir optimal.

Sammanhållen planering och ökad delaktighet

Helene Kratz är huvudprojektledare för programområde personcentrad vård inom Nära vård. Hon menar att ett viktigt syfte med vårdförloppen är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process, utan till exempel onödig väntetid. Vårdförloppen utgår därför både från vårdens och patientens perspektiv.

Vårdförloppen ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan. För att vårdförloppen ska bli sammanhållna har därför kommunen en viktig roll i arbetet och vi samarbetar nära i till exempel kartläggning av hur nuläget ser ut i förhållande till vad vårdförloppet kräver.

Vården ska upplevas som en helhet och patienkontrakt är en viktig del i de sammanhållna vårdförloppen. Patientkontrakt är en överenskommelse mellan patienten och vården och omfattar en gemensam planering över samtliga insatser. Det ska vara tydligt vad mitt nästa steg är, vad vården gör och vad jag själv kan göra men också vem jag kan vända mig till.

Läs mer här:

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Mer om personcentrerad vård

Mer om nära vård

Fler artiklar och inslag om nära vård

 

Relaterade nyheter

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...