Visa alla nyheter

23 september 2022

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

 

En vårdplan innehåller tre olika delar: problembeskrivning, målbeskrivning och en åtgärdslista. I vårdplanen beskriver man både vad psykiatrin har för ansvar och vad patienten själv tar på sig att göra för att uppnå det konkreta målet. Emma är en av de patienter som fått en vårdplan. 

Läs mer om nära vård

Fler artiklar och inslag om nära vård

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...