Fler nyheter

25 juni 2020

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig muntligen ber om i Region Kronoberg.

Detta gäller den 25 juni 2020:

  • Vi ringer aldrig upp och ber någon legitimera sig med BankId
  • Vi ber aldrig någon att betala ett besök i förskott
  • Generell provtagning av personer med symptom eller antikroppstester är inte igång ännu
  • Provtagning kan ske om man bor på SÄBO eller har kommunal hemsjukvård och då får man besked om detta av sin sjuksköterska inom kommunen
  • Om ni undrar vad som gäller – läs på 1177.se
  • Om du har blivit utsatt för ett bedrägeriförsök gör även en polisanmälan

Kontakt

Stefan Silvander Ahlrik

Säkerhetsstrateg

Risk- och kriskommunikation, krisberedskap, civilt försvar

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 94 43, 046767207840

Relaterade nyheter

Skörhet viktig faktor för avlidna med covid-19

28 september 2020

Region Kronoberg har genomfört en journalgranskning av 60 dödsfall i covid-19 utanför sjukhus. Hos 20 procent av patienterna var covid-19 den dominerande dödsorsaken medan 55 procent avled av en kombi...

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

25 september 2020

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.