Fler nyheter

25 augusti 2021

”Vetenskapshuset – en fantastisk tillgång”

Den 25 augusti 2021 invigs Vetenskapshuset i Markaryd – ett framtidsinriktat och hållbart samhällsbyggnadsprojekt där Region Kronoberg, Markaryds kommun, NIBE och näringslivet samverkar.

Vetenskapshuset är en fantastisk tillgång för hela länet och södra Sverige. Dels för dess innehåll men också för att det visar vägen. Det är en utvecklingsverksamhet att använda och inspireras av, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg har varit med från start och flera regionala utvecklingsarbeten är en del av verksamheten:

  • Kompetensförsörjning i Maker tour - Mot Nya höjder som vill öka elevers intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Bland annat genom att samverka med NOBEL Prize Museum och Tekniska Museet.
  • Klimat, rese och arbetsmarknadsförstoring genom projektet Res grönt i gröna Kronoberg. Ett stort omställningsprojekt för hållbara resor och klimatsmart omställning som också involverar nya arbetssätt. Nu finns det en arbetshub i Markaryd.
  • Folkhälsa och bättre inlärning i satsningen Digipuls med målet att få unga att röra sig mer i skolan.

Här samlas offentligt på lokal regional och statlig nivå, näringsliv och akademi. Och då händer det saker som ingen kunde gjort själv. Det är roligt att samarbeta med Markaryds kommun, NOBEL Prize Museum och Tekniska Museet, alla fantastiska företag, elever, pedagoger, forskare och andra som engagerat sig, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Region Kronobergs engagemang i Vetenskapshuset är långsiktigt.

Vi kommer att vara delaktiga på flera sätt och arbeta för att detta ska bli en tillgång för hela Kronoberg. Exempelvis genom att bussa elever i andra kommuner till Vetenskapshuset, säger Christel Gustafsson.

Till Vetenskapshusets hemsida

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Smittspridningen ökar även i Kronoberg

3 december 2021

Förra veckan låg Region Kronoberg lägst i landet när det gäller antalet fall per 100 000 invånare och vecka. Men denna vecka ser vi även i Kronobergs län en ökning av antalet smittade med covid-19.

Så ska IT-branschen i Kronoberg utvecklas

1 december 2021

Årets digitala vecka är slut. Hur har veckan varit? Och hur fortsätter arbetet?

Utbrott av resistenta bakterier på neonatalavdelningen

30 november 2021

Region Kronoberg gör en anmälan till IVO enligt Lex Maria av en händelse där flera patienter på neonatalavdelningen blev bärare av resistenta bakterier. Ingen patient drabbades av någon infektion till...

Nya grupper kan vaccinera sig från vecka 49

30 november 2021

Region Kronoberg har nu beslutat att nästa grupp att ta sin påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 är välkomna från och med vecka 49. Viktigt är att det ska ha gått minst sex månader sedan dos 2.