Fler nyheter

25 augusti 2021

”Vetenskapshuset – en fantastisk tillgång”

Den 25 augusti 2021 invigs Vetenskapshuset i Markaryd – ett framtidsinriktat och hållbart samhällsbyggnadsprojekt där Region Kronoberg, Markaryds kommun, NIBE och näringslivet samverkar.

Vetenskapshuset är en fantastisk tillgång för hela länet och södra Sverige. Dels för dess innehåll men också för att det visar vägen. Det är en utvecklingsverksamhet att använda och inspireras av, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg har varit med från start och flera regionala utvecklingsarbeten är en del av verksamheten:

  • Kompetensförsörjning i Maker tour - Mot Nya höjder som vill öka elevers intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Bland annat genom att samverka med NOBEL Prize Museum och Tekniska Museet.
  • Klimat, rese och arbetsmarknadsförstoring genom projektet Res grönt i gröna Kronoberg. Ett stort omställningsprojekt för hållbara resor och klimatsmart omställning som också involverar nya arbetssätt. Nu finns det en arbetshub i Markaryd.
  • Folkhälsa och bättre inlärning i satsningen Digipuls med målet att få unga att röra sig mer i skolan.

Här samlas offentligt på lokal regional och statlig nivå, näringsliv och akademi. Och då händer det saker som ingen kunde gjort själv. Det är roligt att samarbeta med Markaryds kommun, NOBEL Prize Museum och Tekniska Museet, alla fantastiska företag, elever, pedagoger, forskare och andra som engagerat sig, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Region Kronobergs engagemang i Vetenskapshuset är långsiktigt.

Vi kommer att vara delaktiga på flera sätt och arbeta för att detta ska bli en tillgång för hela Kronoberg. Exempelvis genom att bussa elever i andra kommuner till Vetenskapshuset, säger Christel Gustafsson.

Till Vetenskapshusets hemsida

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.