Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 juni 2020

Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspåret ska bli verklighet.

Igår presenterade Trafikverket delar av sin utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona utifrån kapacitet, punktlighet och robusthet. Arbetet genomförs som en åtgärdsvalsstudie där alla kommuner och regioner utmed banan är delaktiga.

Utredningen lyfter behovet av ny järnvägsinfrastruktur i Kronoberg med en utbyggnad av dubbelspår mellan Växjö Station och Aringsås/Grönsängen, strax öster om Alvesta. Dessutom lyfts behovet av flera kurvrätningar på hela sträckan mellan Borås-Kalmar/Karlskrona, vilket bidrar till kortare restid.

Det här är ett viktigt besked för oss. Dubbelspåret mellan Växjö och Alvesta är tillsammans med övriga åtgärder väldigt viktiga för att vi ska kunna erbjuda mer och bättre tågtrafik till Kronobergarna och Sydsveriges invånare, säger Sven Sunesson (C) 1 vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i Regionsamverkan Sydsverige.

Utredningen avslutas under 2020 och ligger till grund för kommande infrastrukturplaner som tas fram av Trafikverket. De föreslagna åtgärderna ska nu kostnadsbedömmas.

Det känns väldigt bra att Trafikverket i denna gedigna utredning så tydligt lyfter upp behovet av dubbelspåret mellan Växjö och Alvesta. Utredningen ger oss möjlighet att komma vidare och se till att dubbelspåret blir verklighet, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg.

Kontakt

Sven Sunesson (C)

Sven Sunesson (C)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0707-61 63 97

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583066, 046709726061

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Finansiering av regionalt utvecklingsarbete

26 juni 2020

För tredje gången har Sveriges kommuner och regioner (SKR) kartlagt finansieringen av det regionala utvecklingskapitalet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...