Fler nyheter

17 mars 2021

Viktigt underlag klart för utveckling av vården och planering av nytt sjukhus

Region Kronoberg har samarbetat med konsultföretaget Sirona för att få en fördjupad bild av det framtida vårdbehovet och möjligheterna att utveckla vårdstruktur och arbetssätt. Nu har regionen tagit emot ett omfattande underlag som ska värderas inför beslut om hur regionen ska ställa om för att möta framtidens behov, vilket även inkluderar ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö.

En viktigt utgångspunkt för utvecklingen av hälso- och sjukvården är utvecklingsstrategin, Närmare kronobergarna, som är framtagen tillsammans med invånare och som tydligt bygger på individens behov. Förutom att ge mer detaljerad kunskap om vårdbehovet, har uppdraget till Sirona varit att analysera regionens möjligheter att genomföra ambitionen i strategin och, som en del, beskriva hur vårdinnehållet i ett eventuellt nytt sjukhus bör utformas.

Strategin innebär att vi ska ställa om till Nära vård för att erbjuda hälso- och sjukvård närmare individen på olika sätt – till exempel genom att låta fler digitala tjänster komplettera vården och möjliggöra nya vårdformer, att satsa mer på förebyggande insatser och att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. För att lyckas med förflyttningen behöver vi basera våra beslut på tydlig fakta, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Underlag att ta ställning till

Den närmaste månaden kommer ägnas åt att granska och värdera den fakta och de potentiella utvecklingsområden som konsulerna lyfter fram. Därefter kommer värdefulla slutsatser tas med in i det fortsatta arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Jag vill betona att det är ett underlag som vi ska ta ställning till. Det är ett komplext material som vi just nu går igenom tillsammans med verksamheterna. Vi har många parametrar att väga in för att vi ska kunna matcha innehållet i vården med  kronobergarnas behov på bästa sätt, samtidigt som vi möter de kompetensförsörjningsutmaningar som väntar och håller ekonomin i balans, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.  

Till rapport: Nytt akutsjukhus och vård närmare kronobergaren

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Roger Olof Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 55, 0790-67 51 28

Relaterade nyheter

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...

Nu startar vaccinationen på våra vaccinationsplatser – alla över 60 år välkomna att boka tid

5 maj 2021

Personer födda 1961 eller tidigare är nu välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Tekniska problem med bokningen av vaccintider

4 maj 2021

Under dagen välkomnade Region Kronoberg personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för vaccination hos våra externa aktörer. Tyvärr har vi upplevt problem med bokningssystemet under dagen.

Lägesrapport: Avrådan från matcher och tävlingar för unga i länet

30 april 2021

Läget är fortsatt ansträngt på sjukhusen. Just nu vårdas 47 patienter inneliggande för covid-19, varav 9 vårdas på IVA.