Fler nyheter
Foto: Worldskills Sverige

14 oktober 2022

Vilka yrken behövs i framtiden?

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans innehåll ska få fler i länet att bli intresserade av bristyrken och yrkesprogram på gymnasiet.

Under veckan ordnas det bland workshops om hur företag och skola i länet kan samarbeta för att fler ungdomar ska få testa på olika yrken. Flera digitala seminarier erbjuds och länets lärare får tillgång till lektionsmaterial om framtidsyrken och yrkesprogram. Till exempel kan eleverna göra virtuella arbetsplatsbesök som är filmade i 360 grader och på det viset följa med olika yrkesroller ”in action” på deras arbetsplatser.

Växjö kommun är en annan aktör under Yrkesutbildningsveckan. Lördagen den 22 oktober öppnar de upp sina gymnasieskolor för högstadieelever och deras vårdnadshavare.

Yrkesutbildningsveckan är en årlig återkommande satsning i vecka 42. Initiativet kommer från WorldSkills Sweden. 2023 kommer veckans innehåll att växa med fler aktiviteter

Till programmet för Yrkesutbildningsveckan

FAKTA: De 10 vanligaste bristyrkena i Kronoberg

 1. Industrimontör
 2. Undersköterska
 3. Maskinoperatör
 4. Gymnasieingenjör inom data-, el- och energiteknik
 5. CNC-operatör
 6. VS-montör och industrirörmontör
 7. Maskinförare inom skog/ lantbruk
 8. Lagerarbetare
 9. Yrkeschaufför/yrkesförare
 10. Fordonstekniker

Källa: Region Kronoberg - Kompetensförsörjning 2022 - Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser för Kronobergs län

FAKTA: Gymnasiekompetens i Kronoberg

 • Andelen personer med gymnasial yrkeskompetens minskar i Kronobergs län trots stor efterfrågan. Inom flera sektorer såsom industrin, it, vård- och omsorg, bygg och utbildning är det svårt att hitta personal med rätt kompetens.
 • I dag är det framförallt brist på personer som läst ett tekniskt yrkesprogram på gymnasiet.
 • Bristen på yrkeskompetens blir större de kommande femton åren till följd av stora pensionsavgångar.
 • Andelen elever som tog gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning år 2021 varierar mellan länen med som högst 75 %. Lägst andel fanns i Kronobergs län och Västmanland län med 66,2 %. Källa: SCB. Ursprungligen Skolverket, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

11 oktober 2022

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till kulturjournalisten Tore Sjöqvist, kulturföreningen Teater 16 och...