Fler nyheter

4 oktober 2022

Vilken service behövs på landsbygden i Kronoberg?

Från och med idag fram till den 26 oktober är det möjligt för privatpersoner, föreningar och företag att lämna synpunkter till Region Kronobergs nya serviceprogram. Programmet avgör hur det regionala stödet för att utveckla service på landsbygden ska se ut.

Det handlar om kommersiell service och tillgång till butik/lanthandel, apotek, post- och paket, betaltjänster och drivmedel. Det regionala serviceprogrammet tas fram utifrån riktlinjer från Tillväxtverket och gäller fram till 2030.

Vi ska se över både nuläget och den utveckling man ser framåt för att säkerställa tillgänglighet till kommersiell service. Målet är att det ska fungera bra och vara attraktivt att bo, leva, jobba och besöka platser i hela Kronoberg, säger Daniel Uppsäll, landsbygdsutvecklare i Region Kronoberg.

Privatpersoner, föreningar och företag kan lämna sina synpunkter i en digital dialogkarta.

Till dialogkartan

Region Kronoberg kommer även att hämta in synpunkter genom besök i byar i länet.

Läs mer om det nya regionala serviceprogrammet här

Relaterade nyheter

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet.

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Roland Gustbée (M) blir regionfullmäktiges ordförande

26 oktober 2022

Under onsdagen håller regionfullmäktige sitt första sammanträde efter valet. Vid mötet utsågs regionfullmäktiges presidium för den kommande mandatperioden.

Nya fullmäktige sammanträder efter valet

24 oktober 2022

Den 26 oktober sammanträder regionfullmäktige första gången efter valet. Då väljs regionfullmäktiges presidium och valberedning. Det hålls också ett seminarium om att vara förtroendevald i Region Kron...