Visa alla nyheter

22 september 2022

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besökarna kan se sig om i de virtuella rummen.

Det här är tänkt som en hjälp för barn och ungdomar och deras anhöriga. De kan titta på olika undersökningsrum och behandlingar. Tanken är att man ska välja utifrån vad man ska göra på sitt besök, säger Lena Kjellsson, specialpedagog på lekterapin på barn- och ungdomskliniken.

På barn- och ungdomskliniken arbetar man mycket med att förbereda patienterna inför olika typer av behandlingar genom bland annat förberedelsebesök. Men barn som bor långt från sjukhuset har kanske inte samma möjlighet att komma på ett förberedelsebesök.

Genom att ge den här möjligheten att förbereda sig hemifrån ger vi en mer tillgänglig och likvärdig vård, även om man inte kan komma på ett fysiskt besök. Att känna sig förberedd och få bra information är viktigt för alla, säger Lena Kjellsson.

Filmen finns nu med i kallelser som skickas från kliniken samt på 1177.se. Den respons kliniken fått har hittills varit god.

Vi känner oss nöjda och tror att man kan ha nytta av filmen som familj, och hoppas att den används.

Filmen togs fram som en del av projektet Kultur i vården.

Gör ett virtuellt besök

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...