Fler nyheter

24 januari 2020

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det fortsatta arbetet.

Så här i projektets tidiga skede känns det viktig att samlas för att dela tankar och förväntningar. Vi kommer fortsätta dialogen i olika konstellationer både internt och tillsammans med invånare framöver för att nå ett så bra slutresultat som möjligt, säger Ulla Wigberth Tholén, projektledare för vårdens innehåll på det nya sjukhuset.

Ett tillfälle att tänka nytt och utveckla verksamheten, förbättra logistik och flöden samt att skapa attraktiva miljöer är några av de möjligheter som lyftes under dagen. Det finns också förväntningar på smart teknik, att sjukhuset ska vara flexibelt och hållbart, att det anpassas både för patienters och medarbetares behov och att byggnaden ger goda förutsättningar för verksamhetsöverskridande samarbete.

När man bygger ett nytt sjukhus handlar det såklart mycket om ytor, flöden, utrustning och annat praktiskt som behövs för att kunna bedriva verksamhet. Men det jag framförallt tar med mig ifrån denna dag är de mjuka värden som ger upplevelsen och som också är oerhört viktiga för läkandet och trivseln, berättar Ulla Wigberth Tholén.

Utgångspunkt för nya sjukhuset

Just nu pågår det en fördjupad analys av vårdbehovet idag och i framtiden. Dessa fakta, tillsammans med inriktningen att stärka den nära vården – det vill säga att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö, blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av det nya sjukhuset.

- Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en omställning för att kunna möta framtiden. Att bygga ett nytt sjukhus innebär stora möjligheter att göra anpassningar till det vi vet om framtiden, men det ställer också krav på oss att vi taktar ihop allt på ett bra sätt, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Nytt akutsjukhus Växjö

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Stor uppslutning vid digital informationsträff om nya akutsjukhuset

29 juni 2020

Ett hundratal följde Region Kronobergs digitala informationsträff den 25 juni om det nya sjukhuset. Den som deltog fick en dagsfärsk uppdatering om bakgrund, nuläge och nästa steg för byggandet av ett...