Fler nyheter

3 november 2020

Yrkes-SM i Kronoberg 2022

Våren 2022 äger Sveriges största yrkes- och studievägledningsaktivitet rum i Kronoberg: Yrkes-SM. Evenemanget genomförs på Arenastaden i Växjö. Idag överlämnas stafettpinnen till Kronoberg från Worldskills Sweden på Region Kronobergs höstforum.

På höstforum, en återkommande konferens med den regionala utvecklingsstrategin i fokus, är temat: Vem visar vägen – Yrkes- och studievägledning allas ansvar.

Yrkes- och studievägledning är viktigt för alla individer och alla arbetsgivare i Kronoberg. Det handlar om kompetensförsörjning, att vi ska ha den kompetens som vi behöver i länet. Det är en prioriterad fråga för oss och därför väljer vi att satsa Yrkes-SM, säger Thomas Ragnarsson (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Under Yrkes-SM genomförs uppvisningar och tävlingar i ett 60-tal olika yrken. Yrkes-SM genomförs vartannat år. I Uppsala 2018 besöktes evenemanget av drygt 20 000 personer. 2020 ställdes Yrkes-SM i Helsingborg in på grund av coronapandemin.

Delta på höstforum digitalt

Höstforum genomförs under förmiddagen den 3 november. Då diskuteras bland annat vad ungdomar i Kronoberg väljer att utbilda sig till och behovet i branscherna, en ny studie om arbetsgivare och elevers tankar om studie- och yrkesvägledning och ett exempel på samverkan från Kronoberg.

Yrkes-SM överlämnas från Pontus Slättman VD för Worldskills Sweden till Kronoberg och Thomas Ragnarsson den 3 november kl 11.30.

Media är välkomna att delta på höstforum via Zoom.

Länk till höstforum

Kontakt 

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Catarina Lindahl Petäjä

Verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470589115, 046709844663

Relaterade nyheter

Digitala kallelser införs överallt i vården

23 november 2020

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara h...

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Bår med kuvös var nära att tippa – anmäls enligt Lex Maria

19 november 2020

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient utsattes för risk för skada i samband med att underredet till en transportkuvös inte fungerade.