2 november 2020

Hjälpmedelscentralen flyttar till Sigfridsområdet

Den 4 november lämnar Hjälpmedelscentralen lokalerna på Norrängen. Som sista verksamhet lämnar de nu plats för den bussdepå för elbussar som ska byggas på området.

Den fjärde november påbörjas flytten till Sigfridsområdet och Vuxenpsykiatrins tidigare lokaler. Verksamheten öppna upp igen den 16 nov.

Lina Svensson är avdelningschef på Hjälpmedelscentralen och säger så här kring flytten.

Nu hamnar vi på Sigfridområdet och det känns spännande. Vi kommer närmare övriga verksamheter inom habiliteringen. Detta är en tillfällig flytt då vi inom en 2-års period ska flytta in i före detta Dos-apoteket, även det ligger på Sigfridområdet säger Lina.

På Hjälpmedelscentralen arbetar hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter, förrådspersonal och administratörer. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, förskriver elrullstolar, utför teknisk service och förrådshåller hjälpmedel.

Relaterade nyheter

Spadtaget som ska ge hjälpmedelscentral och regionarkiv bättre tillgänglighet

9 september 2021

Idag togs första spadtaget för hjälpmedelscentralens och regionarkivets nya lokaler på Sigfridsområdet av Mikael Johansson regionstyrelsens ordförande, Niklas Samuelsson hjälpmedelscentralen och Jenny...

Utlysning av konstnärligt gestaltningsuppdrag för Hjälpmedelscentralen och Arkivcentrum

6 oktober 2020

Hjälpmedelscentralen ska flytta från Norrängen till Sigfridsområdet i Växjö där det gamla Dosapoteket byggs om och ut för att anpassas till verksamheten. På innergården ska ett konstverk bidra till av...

Utbildningar i hjälpmedel

9 november 2017

För att inte missa de utbildningar vi erbjuder kan du nu prenumerera med RSS.