Närbild på en person som har handen i fickan, från fickan hänger ett nyckelband med Region Kronobergs logga på.

31 mars 2022

Extra AT-tjänster för läkare i Ljungby i år

Region Kronoberg utökar AT-tjänsterna för blivande legitimerade läkare från 36 till 38. Anledningen är främst ovanligt många bra sökande till tjänsterna i Ljungby.

Med tanke på framtida utmaningar kring kompetensförsörjningen så är det bra att vi hittar många kompetenta AT-läkare. Det känns också bra att vi har många sökande till Ljungby, där är behovet extra stort, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Regeringen har satsat extra pengar för att få fram fler AT-platser (allmäntjänstgöring under handledning för den som läst färdigt läkarutbildning), eftersom det är ett underskott av platser nationellt. Stödet är prestationsbaserat så mest pengar får de regioner som redan i dag har många AT-läkare i förhållande till befolkningen. Region Kronoberg tillhör de regioner som tar emot många AT-läkare per 100 000 invånare.

De regioner som utökar antalet AT-tjänster får mer statligt stöd. Men huvudorsaken till att Region Kronoberg i år tar emot fler AT-läkare är inte ekonomiskt, säger Martin Isegran, AT/BT-chef i Region Kronoberg.

Vi hade många bra sökande till Ljungby denna gång, därför valde vi att ta in två extra AT-läkare. Det ger extrapengar, men huvudanledningen är att det är bra att få läkare till Ljungby, säger Martin Isegran.

Vill fylla ST-platserna

Det främsta skälet till att Region Kronoberg redan i dag tar in många AT-läkare är att de efter genomförd AT ska välja att göra även sin specialistläkartjänstgöring (ST) i regionen vilket på sikt gör det lättare för Region Kronoberg att anställa specialistläkare.

AT-läkare är både en stor tillgång och resurskrävande. De gör en stor arbetsinsats genom att handlägga patienter både dagtid och under jourtid på regionens sjukhus och vårdcentraler. Men det krävs handledning, och det är de resurserna som är begränsade. Läkarkandidater, AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare och de som gör praktisk tjänstgöring; alla ska handledas och det gäller att göra det bra, annars är det ingen idé att tillsätta platserna, säger Martin Isegran och tillägger:

Generellt är man väldigt nöjd med sin AT i region Kronoberg, det är vi väldigt glada för.

Totalt får Region Kronoberg 8,7 miljoner kronor i statligt stöd.

Relaterade nyheter

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

19 augusti 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.