Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska du som leverantör till Region Kronoberg skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lagen innebär att alla inköp, oavsett belopp, som görs till följd av Lag om offentlig upphandling (LOU (2016:1145) ska faktureras med en e-faktura, inklusive direktupphandlingar. Det är varje organisations eget ansvar att bedöma om ett inköp omfattas. Inköp som görs av Region Kronoberg ska därför som huvudregel faktureras med en e-faktura.

Pappersfaktura och pdf

Notera att pappersfaktura/pdf i och med den nya lagen endast tillåts i undantagsfall, exempelvis:

  • I de fall då e-faktura skulle innebära en risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet. Observera att det är Region Kronoberg som avgör om det finns en sådan risk för specifika fakturaflöden.
  • För upphandlingar enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
  • Omfattar inte lagen kontanta betalningar eller betalningar med betalkort.

Region Kronoberg skannar alla pappersfakturor. Därför ska du alltid skicka din faktura till vår gemensamma fakturaadress:

Region Kronoberg
Skanningscentralen
Box 1207
351 12 Växjö

För att fakturan sedan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger rätt referenskod (sjusiffrigt referensnummer).

Senast uppdaterad: 9 december 2019