Fakta och statistik om regionen

På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, men även om de enskilda kommunerna; detta genom en länksamling till externa sidor som presenterar regional och kommunal statistik på ett övergripande och lättillgängligt sätt.

Rapporter

Är du intresserad av att läsa mer om länets utveckling i relation till andra län och hur de olika kommunerna i länet utvecklas kan du läsa mer på Gröna Kronoberg

Rapporter, Gröna Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Regional konjunktur

På denna sida hittar du en interaktiv yta med den senaste statistiken om länets konjunktur, befolkningsutveckling, bostadsmarknad och arbetsmarknad.

Konjunkturläget i Kronobergs län, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik om Kronobergs län och dess kommuner

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder data som ger en heltäckande bild av landets kommuner med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Det är även möjligt att jämföra vald kommun med en annan, eller med Sverige som helhet.

Kommuner i siffror, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

 

På nedanstående sida tillhandahåller SCB även överskådliga faktablad om Sveriges olika kommuner. Bladen innehåller statistik om demografi, utbildning och arbetsmarknad. Laddas ner i pdf-form

Kommunfaktablad, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket har statistik om företagande, regional utveckling och turism kopplat bland annat till deras undersökningar om Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern. Här hittas länsuppdelad statistik, BRP-data, rapporter om sårbara kommuner och mycket annat. 

Tillväxtverket, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten genom att tillhandahålla statistisk om länet och kommunerna med utgångspunkt från:

 • Befolkning
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Näringsliv 

Ekonomifakta om Kronobergs län, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Arena för Tillväxt, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Arena för Tillväxt är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. Man arbetar för att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd, i form av bland annat rapporter, kartor och statistik. Två av verktygen man tillhandhåller är Tillväxtguiden och Tillväxtkartor.

Tillväxtguiden är ett statistikverktyg som innehåller ett 30-tal tillväxtrelaterade nyckeltal, där man kan jämföra kommuner och regionfamiljer i önskad diagramform.

Tillväxtguiden, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

 Tillväxtkartor är ett kartverktyg som innehåller ett trettiotal nyckeltal och som kan användas för att illustrera regionala mönster, utvecklingstendenser och jämförelser mellan kommuner inom tillväxtområdet. Alla nyckeltal är aktuella och uppdateras så fort den senaste statistiken blir offentlig. Här finns även färdiga kartor i pdf-format där olika variabler för lokal eller regional tillväxt visualiserats.

Tillväxtkartor, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Med ca 5000 nyckeltal tillhandålls underlag för analyser och jämförelser, och man kan enkelt visa valda siffror i tabeller, diagram eller kartor, kopiera över bilder till dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Här hittas nyckeltal för:

 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Personal
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Infrastruktur m.m.
 • Kultur och fritid
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Regional utveckling
 • Barn och utbildning

Kolada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län. 

Skriften visar på länets statistiska utveckling vad gäller jämställdhet.

Folder: På tal om kvinnor och män 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johannes Hallenbrant

Analytiker

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 84

Senast uppdaterad: 29 april 2021