Miljö- och byggsamverkan

Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge 

Genom samverkan kan vi på ett bättre sätt säkra och effektiviseras miljö- och hälsoskyddsarbetet i Kronoberg och Blekinge. När miljöinspektörer i våra kommuner får chans att dela med sig av sina kunskaper höjs säkerheten i handläggningen och en samsyn mot entreprenörer skapas. 

För företag och privatpersoner betyder det att information och beslut blir likvärdiga oavsett vilken kommun det gäller. Och för miljöinspektörerna blir erfarenhetsutbytet en värdefull resurs när svåra beslut ska fattas. 

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge bildades eftersom det finns ett behov av gemensamt utbyte kring miljö- och hälsoskyddsfrågor. I samverkansprojektet ingår samtliga kommuner i Kronoberg och Blekinge, Region Kronoberg, Region Blekinge samt Länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Projektet omfattar även samverkan med andra län i Sydsverige och andra regionala aktörer.

Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge

Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge syftar till att effektivisera byggarbetet i länets kommuner. Genom samverkan når man större säkerhet i handläggning och en samsyn gentemot till exempel entreprenörer vilket ur konkurrenssynpunkt är viktigt.

Det ska inte skilja sig vilken kommun som en privatperson eller företagare söker bygglov i. Informationen ska vara den samma. Ett annat syfte är att byggnadsinspektörerna ska kunna utbyta erfarenheter och stödja varandra inför svåra beslut.

Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansprojekt, inom byggområdet, mellan samtliga åtta kommuner i Kronoberg, Ronneby kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 19 juni 2019