Internationella samarbeten

Syftet med Region Kronobergs internationella arbete är att bidra till Region Kronobergs vision ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”, med tillhörande mål och verksamhetsplaner för organisationen. Arbetet ska också bidra till utveckling av länet i enlighet med målen i Gröna Kronoberg 2025.

2017 klubbades Region Kronobergs internationella strategi som anger principer och metoder för att arbetet ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Strategin tydliggör också ansvaret inom organisationen.

Idag deltar Region Kronoberg i tre internationella samarbeten: Småland, Blekinge & Hallands Brysselkontor, Euroregion Baltic och Energy Cities.

Internationell strategi för samarbeten, pdf, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan för internationellt arbete 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Euroregion Baltic (ERB)

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra Östersjöområdet. Medlemsorganisationer är Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Kalmar län, Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL) och Klaipeda län (LT). 

Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetet utgår från ERB 2030 agenda som utgör organisationens långsiktiga vision samt årliga handlingsplaner med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet. Region Kronoberg har varit medlem sedan organisationen bildades februari 1998 (tidigare som Kommunförbundet Kronoberg, Södra Smålands Kommuner och Landsting och Regionförbundet Södra Småland).

Det operativa arbetet sköts av ett internationellt sekretariat i Elblag (PL) i samverkan med regionalt ansvariga tjänstemän.

ERB:s hemsida

Region Kronobergs politiska företrädare i ERB är:

  • Roland Gustbée (M), ledamot
  • Robert Olesen (S), ledamot
  • Britt-Louise Berndtsson (C), ersättare
  • Helen Bengtsson (S), ersättare

Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS)

Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intressen mot EU:s institutioner. Medlemsorganisationer är Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet och Jönköping University. SBHSS:s verksamhet styrs av styrgruppen bestående av förtroendevalda från regioner samt rektorer från lärosätena. Näst under styrgruppen finns chefsgruppen där medlemsorganisationerna har med representanter på hög tjänstemannanivå. Från Region Kronobergs sida är det Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör som bemannar chefsgruppen.

Arbetet utgår från Brysselkontorets verksamhetsplan som utgör samarbetets långsiktiga inriktning samt årliga länsspecifika dokument som definierar vilka områden som prioriteras inom varje hemmaorganisation, vem som har ansvar för att driva detta arbete samt vilket stöd man önskar från Brysselkontoret. Under verksamhetsåret 2022 prioriteras följande områden: grön omställning, hälsa och kompetensförsörjning.

Småland Blekinge Halland South Swedens hemsida

Region Kronobergs politiska företrädare i SBHSS:s styrgrupp är:

  • Henrietta Serrate (S), ledamot
  • Bo Frank (M), ledamot
  • Elizabeth Peltola (C), ledamot

Energy Cities 

Energy Cities bildades 1990 och är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för lokala myndigheter som arbetar för hållbara energilösningar. Nätverkets medlemmar arbetar med aktiviteter och projekt som gör energieffektiviseringar, förnybar energi och hållbar planering till en integrerad del av kommunens strategier och åtgärder för att bidra till EU:s mål. Idag ingår mer än 1000 städer från 30 olika länder i nätverket.

Region Kronoberg blev medlem år 2016. Medlemskapet ger regionen tillgång till innovativa arbetsmetoder och ett utökat kontaktnät inom områdena energi och klimat, vilket kan leda till mer effektiva insatser som skulle bidra till Kronobergs regionala utvecklingsstrategis mål kring klimatpåverkan och energianvändningen.

Energy cities hemsida

Region Kronobergs politiska företrädare i Energy Cities är:

  • Mikael Johansson (M), ledamot

Kontakt

Slawomir Demkowicz Dobrzanski
Samordnare för internationella frågor

Senast uppdaterad: 9 september 2022