Kriget i Ukraina

Det som händer i världen och i vår direkta närhet påverkar oss på olika sätt. Här samlas information från svenska myndigheter kring det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

I nuläget inte finns någon direkt påverkan på Region Kronoberg. Alla verksamheter drivs som vanligt. Regionen har en krisberedskap som bland annat syftar till att förbättra vår förmåga att hantera allvarliga händelser.

Krisberedskap i Region Kronoberg

Via länkarna nedan kan du hålla dig uppdaterad eller få vägledning.

Samlad information om situationen

Information om flyktingarna från Ukraina

Samlad information från våra myndigheter på krisinformation.se, öppnas i nytt fönster

Regeringens hantering, regeringen.se, öppnas i nytt fönster

Försvarsmakten om säkerhetsläget i närområdet, forsvarsmakten.se, öppnas i nytt fönster

Lättläst information från 8-sidor, öppnas i nytt fönster

Bildstöd och lättläst om situationen i Ukraina, habilitering.se, öppnas i nytt fönster

Det är viktigt att vara källkritisk och att avstå från att sprida information som du är osäker på om det stämmer. Du kan ställa dessa frågor till dig själv när du tar del av information och innan du sprider den vidare:
Vem är avsändaren? Varför sprids informationen? Vad sprider jag själv för information?

Mer om källkritik på krisinformation.se, öppnas i nytt fönster 

Krisinformation om sociala medier i kriser, öppnas i nytt fönster

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens tips och råd om säkerhetsrisker och desinformation, öppnas i nytt fönster (texten är skriven med anledning av covid19-pandemin men aktuell även i säkerhetspolitik)

Vem gillar det du delar?, forsvarsmakten,se, öppnas i nytt fönster Information från Försvarsmakten om att du ska tänka efter vad du delar i sociala medier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Här finns också information kring hur du kan förbereda dig i samband med en kris. Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" är en bra hjälp för detta.

Mer krisberedskap och civilförsvar på msb.se, öppnas i nytt fönster

Ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer", msb.se, öppnas i nytt fönster

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Region Kronoberg har ingen egen insamling utan hänvisar till Länsstyrelsen, som samordnar initiativ inom Kronobergs län. Du kan läsa mer på 

Kronoberg tillsammans

Om du vill skänka pengar, välj helst organisationer med 90-konton, som till exempel Röda korset, Rädda barnen och Unicef. De är kontrollerade så att pengarna inte kommer på avvägar. 

Information till dig som vill hjälpa till, vaxjo.se/ukraina

Region Kronoberg har med anledning av kriget i Ukraina startat en lägesanalysgrupp, som bland annat inventerat vilka möjligheter vi har att bistå Ukraina med olika former av material. Detta görs i samarbete med Socialstyrelsen, som genomför en nationell inventering och samordnar stödet från Sveriges regioner.

Region Kronoberg kan bistå Ukraina med ambulans

Nyheter

Senast uppdaterad: 5 april 2022