Chefläkare och Lex Maria

Syftet med Lex Maria är att uppmärksamma oväntade situationer där patienter har kommit till skada eller riskerat att komma till skada. Genom att rapportera händelser kan sjukvården förebygga att liknande händelser sker igen.

Eftersom anmälan och beslut i Lex Maria-ärenden är offentliga (med undantag för uppgifter om patienter) skickar Region Kronoberg ut pressmeddelande i samband med att ett ärende anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Av hänsyn till anhöriga har chefläkarna i Region Kronoberg beslutat att inte skicka ut pressmeddelande när en anmälan om självmord görs. 

Pressmeddelandet består av en kortfattad beskrivning av ärendet med kontaktuppgifter till ansvarig chefläkare. 

I Region Kronoberg finns en regional chefläkare och fem chefläkare som ansvarar för olika områden. Om ni har frågor om kopplat till en Lex Maria anmälan, går det bra att kontakta den chefläkare som finns angiven i pressmeddelandet. 

Chefläkarna nås enklast via regionens telefonväxel 0470-58 80 00.

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare.  Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

Ola Hjert

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom kirurgi. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser T...

Peter Kidron

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom radiologi och nuklearmedicin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltaga...

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

Christian Möller

Chefläkare för rättspsykiatrin

Norbert Nemet

Chefläkare för vuxenpsykiatrin

Senast uppdaterad: 9 maj 2022