Regionledning

Klicka på en person för att se pressbilder för nedladdning och mer information. Fotograf ska alltid anges vid användning av bilderna.

Martin Myrskog

Regiondirektör

Roger Olof Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Andreas Liljenrud

Tf. regional utvecklingsdirektör

Ulrika Bergehamn

Kanslidirektör

Pontus Juhlin

HR-direktör

Jens Karlsson

Ekonomi- och planeringsdirektör

Kristina Jordevik

Kommunikationsdirektör

Johanna Arvung

Servicedirektör

Pär Welander

Trafikdirektör