Lex Maria-anmälningar

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö anmäler misshandel

29 mars 2021

I slutet av förra året blev en patient som vårdas vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö överfallen och misshandlad av en medpatient. Nu anmäler kliniken det inträffade enligt Lex Maria.

Regionen anmäler trolig hjärnskada efter hjärtstopp

26 mars 2021

En patient som vårdades i respirator på ett av länets sjukhus drabbades av hjärtstopp efter att luftvägstuben hamnat i felläge. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Medfödd höftledsluxation på barn diagnosticerades sent

18 mars 2021

En medfödd höftledsluxation upptäcktes inte förrän barnet var nästan tre år, trots flera läkarbesök. Nu anmäler Region Kronoberg den fördröjda diagnosen enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020