Lex Maria-anmälningar

Region Kronoberg anmäler smittspridning i sjukhusvården

2 februari 2021

Vid åtta tillfällen har utbrott av covid-19 ägt rum på vårdavdelningar på våra sjukhus. Region Kronoberg gör nu en samlad Lex Maria-anmälan av utbrotten där patienter har smittats av covid-19.

Gravid med bukskada togs inte emot som traumapatient

29 januari 2021

En gravid kvinna som blivit sparkad i magen av en häst bedömdes inte som traumapatient när hon kom in med ambulans till ett av länets sjukhus. Nu väljer Region Kronoberg att anmäla det inträffade enli...

Tekniskt problem tolkades som astmaanfall

21 december 2020

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en patient i samband med en operation fick otillräckligt luftutbyte på ett av länets sjukhus.

Patient fick för hög dos av cytostatika

14 december 2020

En patient i cancerbehandling fick dubbel dos av cytostatika på ett av länets sjukhus. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020