Lex Maria-anmälningar

Försenad diagnos av cancer i ändtarmen

20 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i ändtarmen.

Patient fick korrekt diagnos först efter två månader

13 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient först efter två månader fick korrekt diagnos på ett av länets sjukhus.

Kejsarsnitt dröjde vid förlossning – risk för skada för barnet

9 juli 2021

I samband med en förlossning på Centrallasarettet Växjö fick en patient först en sugklocka och därefter ett kejsarsnitt. Förloppet tog lång tid och därför anmäls det inträffade till Inspektionen för v...

Förflyttning av patient och missat röntgensvar orsakade fördröjd operation

6 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient flyttats mellan länets sjukhus på grund av vårdplatsbrist vilket bidragit till fördröjning av en akut operation.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020