Lex Maria-anmälningar

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.

Försenad diagnos av cancer i matstrupe

23 augusti 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i matstrupen.

Försenad diagnos av cancer i ändtarmen

20 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i ändtarmen.

Patient fick korrekt diagnos först efter två månader

13 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient först efter två månader fick korrekt diagnos på ett av länets sjukhus.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020