Lex Maria-anmälningar

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

22 juni 2020

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Patient inom psykiatrin tog sitt liv

11 juni 2020

En patient som genomgått en könskorrigerande operation tog kort därefter sitt liv. En utredning av det inträffade visar att det saknades en rutin för kommunikation mellan hemkliniken och den klinik so...

Patient fick fel vätska vid dialysbehandling

12 maj 2020

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen i november förra året behandlades med fel dialysvätska. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Provsvar efter operation dröjde 10 månader

15 april 2020

En cysta som opererades bort visade sig vara en så kallad borderlinetumör. Trots att det behövde utredas vidare blev svaret liggande i 10 månader utan åtgärd. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffad...

Senast uppdaterad: 6 maj 2020