Lex Maria-anmälningar

Försenad diagnos och behandling av bröstcancer

16 september 2020

En patient med misstänkt bröstcancer skulle utredas på bröstmottagningen. Men hon fick aldrig någon kallelse utan hörde själv av sig efter fem månader. Det inträffade kan teoretiskt leda till en mer k...

Tvångsdusch anmäld enligt Lex Maria – rättspsyk önskar tydliga direktiv

1 september 2020

Rättspsykiatriska regionkliniken anmäler en beslutad tvångsåtgärd i form av en duschning som genomfördes mot en patients vilja. Duschen genomfördes inför en planerad behandling mot patientens grundsju...

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

22 juni 2020

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Patient inom psykiatrin tog sitt liv

11 juni 2020

En patient som genomgått en könskorrigerande operation tog kort därefter sitt liv. En utredning av det inträffade visar att det saknades en rutin för kommunikation mellan hemkliniken och den klinik so...

Senast uppdaterad: 6 maj 2020