Lex Maria-anmälningar

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av blåscancer

22 april 2022

Diagnosen av blåscancer hos en patient försenades på grund av en felaktig första bedömning. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Marie.

Patient försämrades under lång väntan på akuten

19 april 2022

En patient som sökte vård akut på ett av länets sjukhus fick vänta länge på akutmottagningen, eftersom det rådde platsbrist på vårdavdelningen. Det gjorde att patienten blev akut försämrad. Region Kro...

Patient fick fel läkemedel – anmäls enligt Lex Maria

22 mars 2022

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen på ett av länets sjukhus fick fel läkemedel vid en akutsituation. Patientens tillstånd försämrades på grund av detta och Region Kronoberg anmäler nu...

Senast uppdaterad: 6 maj 2020