En ambulanssjukvårdare och räddningspersonal.

Olycksfallsbulletiner 0470-58 80 00

För att minska risken att felaktig information sprids i samband med en olyckshändelse, eftersträvar Region Kronoberg en god och snabb hantering av olycksfallsbulletiner. Men på grund av patientens tillstånd eller att patienten inte är färdigutredd på akutmottagningen kan bulletinerna ibland dröja.

I enstaka fall kan det hända att vi inte lämnar någon information, det kan handla om att patienten har skyddad identitet, att patienten eller dess anhöriga har bett oss att inte lämna några uppgifter till media. Varför vi inte lämnar ut någon information kommenterar vi inte då det handlar om sekretess och kan vara en fråga om säkerhet för patienten eller vår egen verksamhet. 

För att säkerställa att du får information om korrekt händelse är det bra om du tänker på följande:

 • Tala om från vilket medieföretag du ringer, vad du heter och fråga efter olycksfallsbulletin
 • För att underlätta för personalen i telefonväxeln att hitta rätt händelse, är det bra om du har så många uppgifter som möjligt
 • Om det inte finns någon olycksfallsbulletin färdig (det kan bero på hög belastning, att patienten inte har blivit bedömd än m.m.) begär en sådan och återkom efter cirka en timme

Vid större, allvarliga händelser kommer regionen att berätta om händelsen på Region Kronobergs webb. 

Vilka patientuppgifter får media oftast ta del av?

 • Kön
 • Ungefärlig ålder
 • Skadegrad; lindrigt, allvarligt, livshotande eller avliden (lämnas enbart ut om anhöriga är underrättade).
 • Vårdnivå; patienten har gått hem, är inlagd, opererad eller överflyttad till avdelning eller annat sjukhus.

Vilka patientuppgifter får media inte ta del av?

 • Typ av skada
 • Namn
 • Personnummer
 • Hemort eller bostadsadress
 • Andra uppgifter som tydligt identifierar en patient

Undantag kan ges om patienten gett media en skriftlig fullmakt. I dessa fall ska kontakt tas med någon av regionens presskontakter.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020