Region Kronoberg i media

Se vad som skrivs om oss! Nedan listas artiklar och reportage där Region Kronoberg nämns.

Senaste artiklarna om Region Kronoberg

Skolbänken får vänta – distansundervisning efter lovet

25 februari 2021

Haganässkolan gymnasieelever och åttorna och niorna på högstadiet får ägna sig åt distansundervisning efter sportlovet. – Vi följer ...efter sportlovet. – Vi följer rekommendationerna från regionens s...

Tre forskare vid Linnéuniversitetet får 19 miljoner till forskning om äldres livskvalitet

25 februari 2021

Familjen Kamprads stiftelse delar i år ut sammanlagt 164 miljoner kronor till forskning som syftar till att förbättra äldres livskvalitet. ...vård och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Regio...

Högstadieeleverna beordras hemundervisning efter sportlovet

25 februari 2021

Efter sportlovet befarar Region Kronoberg att smittspridningen kommer att öka till följd av resor och nya kontakter. Därför ska eleverna ...Efter sportlovet befarar Region Kronoberg att smittspridning...

Ge inte vårdpersonalen det sämsta vaccinet

25 februari 2021

Sedan ett år tillbaka är vi många inom vården som har slitit hårt för att en del av oss stå i frontlinjen och vårda covidpatienterna medan ...under vår semester – om vi nu får någon semester. Borde in...

Senast uppdaterad: 6 maj 2020