Fordon

Bilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Om fotograf finns angivet ska hen anges om inte ska Region Kronoberg anges.

Akutambulanser i Kronoberg

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Lättvårdsambulans

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Senast uppdaterad: 29 november 2018