Sjukvård

Nedanstående bilder är fria att använda av media i samband med artiklar/reportage om Region Kronoberg.

Fotograf ska anges. Om det inte framgår vem som har tagit bilden, ska Region Kronoberg anges. 

Strålbehandlingsenhet Centrallasarettet Växjö

Bild 1 och 2: Accelerator för strålbehandling

Bild 3: Exempel på bild i samband med dosplanering inför strålbehandling

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Senast uppdaterad: 29 november 2018