Sjukvård

Nedanstående bilder är fria att använda av media i samband med artiklar/reportage om Region Kronoberg.

Fotograf ska anges. Om det inte framgår vem som har tagit bilden, ska Region Kronoberg anges. 

Strålbehandlingsenhet Centrallasarettet Växjö

Bild 1 och 2: Accelerator för strålbehandling

Bild 3: Exempel på bild i samband med dosplanering inför strålbehandling

En person ligger i en accelerator för strålbehandling.
En strålanläggning.
En datorskärm som visar dosplanering inför strålbehandling.

Senast uppdaterad: 29 november 2018