Fler pressmeddelanden

7 oktober 2022

500 000 kronor i arrangörsstöd till ideella föreningar

För att stimulera återstarten av kultur har Region Kronoberg beslutat att avsätta 500 000 kronor i ett regionalt arrangörsstöd till ideella föreningar. Stödet är tillfälligt och insatserna ska genomföras innan årsskiftet.

Kulturområdet har drabbats hårt av pandemins restriktioner och återstarten kommer att pågå under en lång tid. För att stimulera återstarten införs en pilotutlysning om ett regionalt arrangörsstöd. Arrangörsstödet riktar sig till ideella föreningar och bekostar arvodet för professionella kulturskapare inom kulturarrangemang öppna för allmänheten eller annan arrangörsutveckling.

– Kulturnämnden har tidigare beslutat om återstartsinsatser för kultur- och idrottsområdet likväl som för ungdomsorganisationer och professionella kulturskapare. Hittills har inga särskilda insatser gjorts för länets arrangörer, så därför testar vi nu att göra en pilotutlysning om ett regionalt arrangörsstöd, säger Claudia Crowley Sörensson (M), ordförande i kulturnämnden i Region Kronoberg.

Stödet är utformat så att det ska vara enkelt för arrangörerna att ansöka och redovisa.

Mer information och ansökan

 

Kontakt

Claudia Crowley Sörensson (M)
Ordförande kulturnämnden
0707-29 68 19
claudia.sorensson@kronoberg.se

Lotta Nydahl Frånberg
Regional utvecklingssamordnare kultur
0470-58 30 02
lotta.nydahl-franberg@kronoberg.se

 

 Relaterade pressmeddelanden

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bä...

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Ambulanser skänks till Ukraina

30 november 2022

Region Kronoberg har beslutat att skänka sex ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina. – Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer a...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Linnéuniversitetets universitetsstyrelse har beslutat att adjungera Region Kronobergs forskningschef Carina Elmqvist som professor. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera oc...

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet. Följ direktsändningen från regionfullmäktige Här är några av dagens ärenden: V...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primär...

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...