Pressmeddelanden

Här publiceras pressmeddelanden och Lex Maria-anmälningar.

Pressmeddelanden publicerade innan augusti 2022

Lex Maria-anmälningar

Våra senaste pressmeddelanden

Försenad upptäckt av bröstcancer anmäls enligt Lex Maria

23 november 2022

En kvinna utvecklade bröstcancer mellan två undersökningar med mammografi, som ingår i den screening för bröstcancer som erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Nu anmäls det inträffade eftersom int...

Lex Maria-anmälan: Barn avled i samband med förlossning

17 november 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan av en händelse där ett barn avled i livmodern i samband med förlossning på ett av länets sjukhus. Barnet fick syrebrist i samband med förlossningen och avled...

Senast uppdaterad: 5 september 2022