Fler pressmeddelanden

23 november 2022

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Exempel på brister som lyfts fram i IVO:s rapport är för långa väntetider till en första bedömning och triagering, bristande övervakning av väntrum samt personalbrist. Region Kronoberg ska ha åtgärdat bristerna senast den 30 november 2022, annars utfärdas vite på 500 000 kronor.

– Vi har precis tagit emot IVO:s slutsatser och ser så klart allvarligt på detta. Vi arbetar redan med åtgärder för att möta en del av de brister som IVO lyfter fram, till exempel med att förbättra flödet för bedömning och triagering, säger Florence Eddyson Hägg.

Sjukhusvården kommer omgående se över och vidta ytterligare insatser för att åtgärda bristerna som lyfts fram. Man tar också fram en handlingsplan för att säkra en god och patientsäker vård långsiktigt.

– Det är också viktigt att vi gör en analys av våra flöden och arbetssätt, bland annat utifrån de synpunkter som IVO lyfter fram, för att hitta rätt lösningar på problemen, säger Florence Eddyson Hägg.

Budskapet från Region Kronoberg till invånarna är att de kan känna sig trygga med att söka akut vård i Växjö.

Kontakt

Florence Eddyson Hägg
Sjukhuschef
0470-58 64 34 | 0790-67 54 14
florence.hagg@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...