Fler pressmeddelanden

30 november 2022

Ambulanser skänks till Ukraina

Region Kronoberg har beslutat att skänka sex ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina.

image received via email

– Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer att göra stor nytta för Ukraina, tyvärr verkar det ju som att ambulanser är måltavlor i detta krig och de blir då snabbt en bristvara, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Beslutet att skänka ambulanserna, som är ett avsteg från rådande rutin, fattades under ett extrainsatt regionstyrelsesammanträde under onsdagen. Ambulanserna kommer med hjälp av välgörenhetsorganisationen Help Ukraine Gothenburg köras ner till Ukraina.

– Det är glädjande att regionstyrelsen beslutat om ett undantag så att ambulanserna kan göra fortsatt nytta i ett hårt prövat Ukraina. Fordonen är sedan tidigare tagna ur bruk och ersatta med nya ambulanser efter många uppdrag i Region Kronobergs tjänst, säger Fredrik Dahlberg, verksamhetschef för ambulansverksamheten i Kronoberg.

Bilder på ambulanser för nedladdning på regionkronoberg.se

Kontakt

Fredrik Dahlberg
Verksamhetschef ambulansen
0790-67 54 39

fredrik.dahlberg@kronoberg.se

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
0767-20 79 96
mikael.johansson@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...