Fler pressmeddelanden

11 november 2022

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu får en av klasserna ställa ut sitt verk - en skräpförstörande delfin - på Tekniska museet.

Region Kronobergs undervisningskoncept Mot nya höjder tar varje termin fram utmaningar som ska öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Under hösten har temat varit plast och plastslöjd. Plastslöjden är ett nationellt initiativ från Tekniska museet i samarbete med Håll Sverige Rent, Hand in Hand och projektet Waves of Change.

Josefine Wilson är samordnare på Mot nya höjder, Region Kronoberg:

– Vår utmaning om plast och plastslöjd är ett enkelt och kul sätt att engagera elever i en viktig miljöfråga. Vi har sett många kreativa bidrag! Extra kul att Tekniska museet valde ut en av länets klasser som får ställa ut sitt verk!

Klass 5–6 på Friskolan Kronobergshed i Alvesta kommun skapade en skräpförstörande delfin av upphittad plast. Från och med jullovet kommer delfinen att visas upp på Tekniska museet i Stockholm.

Monica Lindkvist är klassens lärare:

– Genom Mot nya höjders utmaning har klassen fått lära sig om plasthistoria, olika slags plast, att plast kan vara både bra och dåligt – och att det går att göra konst av plast. I plastslöjden utgick klassen ifrån det roliga delfinhuvudet. De bestämde snabbt att det skulle bli en rullande delfin med en skjutanordning som kunde träffa skräpet i naturen och haven och förstöra det. Jag som lärare fick verkligen uppleva deras fantasi och uppfinningsrikedom!

Inom ramen för Mot nya höjder delas även ett hederspris ut till Åbyskolan klass 6 i Ljungby kommun. Klassens elever skapade bland annat en kreativ och symbolisk planet, helt gjord av upphittad plast.

Kontakt

Josefine Wilson
Regional utvecklingssamordnare, Kompetens och lärande
josefine.wilson@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet. Följ direktsändningen från regionfullmäktige Här är några av dagens ärenden: V...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primär...

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Försenad upptäckt av bröstcancer anmäls enligt Lex Maria

23 november 2022

En kvinna utvecklade bröstcancer mellan två undersökningar med mammografi, som ingår i den screening för bröstcancer som erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Nu anmäls det inträffade eftersom int...

God tillgänglighet på vårdcentralen Teleborg med nya arbetssätt och digifysisk vård

22 november 2022

Vårdcentralen Teleborg har gjort en omställning till att bli en digifysisk vårdcentral. Det har snart gått tre månader sedan startskottet för de nya arbetssätten och digitala tjänsterna på vårdcentral...

Förstärkt fokus på vården i nya sjukhusbyggnader

21 november 2022

Regionledningen har beslutat att bilda ett programkontor med uppdraget att förstärka arbetet med vårdinnehållet i de två stora byggprojekt som pågår i Region Kronoberg – utvecklingen av Ljungby lasare...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan

17 november 2022

Välkomna att närvara när ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg signeras av parterna.

Lex Maria-anmälan: Barn avled i samband med förlossning

17 november 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan av en händelse där ett barn avled i livmodern i samband med förlossning på ett av länets sjukhus. Barnet fick syrebrist i samband med förlossningen och avled...