Fler pressmeddelanden

28 november 2022

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

image received via email

Linnéuniversitetets universitetsstyrelse har beslutat att adjungera Region Kronobergs forskningschef Carina Elmqvist som professor. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera och integrera forskning i verksamheten”, säger Carina.

Carina är i grunden sjuksköterska som disputerat med en avhandling kring akut omhändertagande. Hon har varit programansvarig för specialistutbildningarna vid Linnéuniversitetet inom både ambulans, akutmottagning, operation, anestesi och intensivvård, och har även undervisat på polisutbildningen.

Sedan våren 2020 är Carina forskningschef vid Region Kronoberg. När hon nu adjungeras som professor vid Linnéuniversitetet är målet att vara klinisk professor med en del av arbetstiden förlagd till akutkliniken.

– Genom att finnas nära kliniken vill jag inspirera och motivera medarbetare att integrera forskning på klinik och förtydliga hur verksamheterna kan göra det, säger Carina Elmqvist.

 

Kontakt

 

Carina Elmqvist
Forskningschef
0767-25 96 76
carina.elmqvist@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Sally Cloodt
Kommunikatör
0470-58 35 69 |  0767- 25 96 83
sally.carlsson-cloodt@kronoberg.se

 Relaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...