Fler pressmeddelanden

22 november 2022

God tillgänglighet på vårdcentralen Teleborg med nya arbetssätt och digifysisk vård

Vårdcentralen Teleborg har gjort en omställning till att bli en digifysisk vårdcentral. Det har snart gått tre månader sedan startskottet för de nya arbetssätten och digitala tjänsterna på vårdcentralen och resultaten är mycket goda.  

Under våren 2022 har teambaserade arbetssätt tagit form för medarbetarna på vårdcentralen. Nu arbetar samtliga professioner runt och tillsammans med patienten. Digitala verktyg har införts som underlättat införandet av teamarbetet och gett patienterna fler möjligheter att söka vård.

95% av patientärendena som inkommer via appen Min vård Kronoberg hanteras av vårdpersonal samma dag och det höga trycket i telefon har sjunkit markant, vilket skapat en god tillgänglighet för de patienter som inte kan eller vill söka vård via appen.

– Tidigare fylldes telefonkön snabbt och det var svårt för patienterna att komma fram. Nu är telefonkön i princip borta och vi kan göra medicinska bedömningar och i mycket högre grad prioritera de patienter som har störst medicinskt behov först, säger Linda Owesson, avdelningschef för primärvårdsrehab på vårdcentralen Teleborg.

Läs hela nyheten på regionkronoberg.se

 

Kontakt


Anna Ninov
Verksamhetschef för vårdcentralen Teleborg
0470-58 68 69
anna.ninov-medin@kronoberg.se

Hanna Svensson
Verksamhetsområdeschef för primärvård, psykiatri och rehab
0477-79 48 50
hanna.e.svensson@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...