Fler pressmeddelanden

2 december 2022

Många fall av RS-virus just nu

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besvärlig hosta.

På barn- och ungdomskliniken är det högt tryck i akutsjukvården och antalet inlagda barn med RS-virus ökar.

– Det är ett ansträngt läge på barnakuten och barnavdelningen. RS-viruset brukar ha toppar vartannat år, och det var väldigt många fall förra året. Vi hoppades på ett lugnare år, men så ser det inte ut att bli, säger Anna Bärtås, verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken.

De flesta barn som är inlagda är under ett år och behöver syrgas, andningsstöd eller hjälp med att få i sig näring.

Anna Bärtås har tre uppmaningar till föräldrar med nyfödda barn under halvåret gamla:         

– Man ska undvika kontakt med förkylda personer, undvika miljöer med mycket folk och trängsel och vara noggrann med handhygien.

Föräldrar till ett barn som är förkylt och får svårt att äta eller verkar ha jobbigt att andas, ska kontakta sjukvården via 1177.

Nationell statistik hos Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Anna Bärtås
Verksamhetschef barn- och ungdomskliniken
0709-84 44 24| 0709-84 44 24
anna.bartas@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...