Fler pressmeddelanden

2 december 2022

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

image received via email

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobil akutläkarenhet som han initierade under våren 2022.

Resultatet var tydligt, en stor andel av de patienter som i vanliga fall skulle inkommit till akutmottagningen kunde hanteras i sitt hem med bevarad diagnostisk säkerhet och vårdkvalitet:

Detta gäller i synnerhet sköra äldre på särskilt boende eller i eget boende med hemtjänstinsatser. Resultaten pekar mot att cirka 75 procent kan färdigbehandlas prehospitalt, säger akutläkare David Hallberg.

Nu tilldelas enheten Region Kronobergs kvalitetspris på 50 000 kronor.

Det känns fantastiskt bra att ta emot detta pris! Mobila akutläkarenheten är ett väldigt konkret nära vård-projekt där vi samverkar i hela kedjan kring patienterna vilket ger en stor patientnytta, säger Fredrik Dahlberg, verksamhetschef ambulansen.

Juryns motivering

Genom samverkan och nytänkande på ett konkret sätt har man omsatt nära vård i praktisk handling, vilket sparar tid och resurser i andra delar av vården och framförallt ger en stor patientnytta. Projektet har på ett tids- och kostnadseffektivt sätt mött upp invånare i deras närmiljö och är med sitt samtidiga etiska förhållningssätt därmed värdeskapande för såväl invånare som medarbetare och verksamhet.

Ett kvalitetsprojekt som har rönt stor uppmärksamhet och spridning såväl regionalt som nationellt.

Fler vinnare

På andraplats kom bidraget ”Ge barnen behandling” – ökad tillgänglighet från specialistpsykiatrin barn och unga, allmänpsykiatrisk mottagning. Genom nya rutiner har BUP i Växjö betat av kön och säkerställt snabb insättning av ADHD-medicin för barn och unga. Med motiveringen: Visar på flexibla, digitala lösningar som skapat nya rutiner för att öka tillgänglighet och därmed på ett snabbt och säkert sätt ge möjlighet att erbjuda kontinuerlig kontakt som ger en tydlig och trygg process för alla involverade. Ett mycket gott exempel på ett spridningsbart kvalitetsarbete med konkret patientnytta där personal och verksamhet tar ansvar för och skapar delaktighet genom hela processen.

Tredjepriset gick till Kunddriven verksamhetsutveckling från Länstrafiken i Kronoberg. För att säkerhetsställa att metoden tjänstedesign används som stöd och genomsyrar hela organisationen samt förbättrings- och utvecklingsarbetet har förändringscoacher utbildats och tillsats på alla avdelningar. Med motiveringen: Utifrån användarnas behov anammat ett innovativt arbetssätt som kontinuerligt ska användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Satsningen har som långsiktigt mål att genomsyra hela organisationen och kommer genom detta helhetsgrepp på sikt sprida ett förändrat förhållningssätt med stor invånarnytta.

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se

 Relaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...