Fler pressmeddelanden

19 september 2022

Nu erbjuds alla över 65 år en påfyllnadsdos

Region Kronoberg skickar i veckan ut brev till alla invånare över 65 år med erbjudande om att ta en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Vaccination med ytterligare en dos rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för att minska risken för svår sjukdom.

Från och med den 20 september ges samtliga påfyllnadsdoser i Region Kronoberg med vaccin anpassat för nya varianter av covid-19.

När trycket på vaccinationstiderna minskat kommer det finnas möjlighet för den som önskar i åldrarna 18–64 år att ta dos 4. Information om när bokningen öppnar kommer att publiceras på 1177.se.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 65 år samt riskgrupper tar en påfyllnadsdos i höst. Därför har vi valt att prioritera dessa grupper, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Lägre intresse för dos 5

Intresset för påfyllnadsdosen har hittills varit lägre än vid tidigare doser.

– Höstdosen behövs eftersom vissa grupper har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Vi rekommenderar att alla som får ett brev hem tar chansen och vaccinerar sig, säger Marie Jadner.

Boka tid på 117.se

Vaccinationen äger rum på länets vårdcentraler, och invånare uppmanas att logga in på webbplatsen 1177.se för att boka tid. Det ska ha gått minst fyra månader sedan man tog din senast dos. Vi ser också gärna att man visar upp sitt covidbevis för att sjukvårdspersonalen säkert ska veta hur många doser man tagit och när.

1177.se/kronoberg/boka-vaccination

 

Kontakt

Marie Jadner
Vaccinationssamordnare
0470-58 75 13 | 0709 84 49 92
marie.jadner@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bä...

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Ambulanser skänks till Ukraina

30 november 2022

Region Kronoberg har beslutat att skänka sex ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina. – Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer a...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Linnéuniversitetets universitetsstyrelse har beslutat att adjungera Region Kronobergs forskningschef Carina Elmqvist som professor. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera oc...

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet. Följ direktsändningen från regionfullmäktige Här är några av dagens ärenden: V...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primär...

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...