Fler pressmeddelanden

26 september 2022

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

– Personer mellan 18–64 år som vill vaccinera sig med en påfyllnadsdos får nu möjlighet att göra det, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Fortsatt smittspridning

I Region Kronoberg har vi fortsatt en måttligt hög smittspridning av covid-19. Antalet inneliggande på länets sjukhus med covid-19 ligger på knappt tio personer.

Det mest effektiva sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 är att vaccinera sig. Studier visar att risken för allvarlig sjukdom i covid-19 ökar gradvis med åldern, därför vill Folkhälsomyndigheten att höstens påfyllnadsdos ska erbjudas även till personer som är under 65 år. Personer som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Boka tid på 117.se

Vaccinationen äger rum på länets vårdcentraler, och invånare uppmanas att logga in på webbplatsen 1177.se för att boka tid. Det ska ha gått minst fyra månader sedan man tog din senast dos. Vi ser också gärna att man visar upp sitt covidbevis för att sjukvårdspersonalen säkert ska veta hur många doser man tagit och när.

Till bokningssidan på 1177.se

 

Kontakt

Marie Jadner
Vaccinationssamordnare
0470-58 75 13 | 0709 84 49 92
marie.jadner@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bä...

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Ambulanser skänks till Ukraina

30 november 2022

Region Kronoberg har beslutat att skänka sex ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina. – Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer a...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Linnéuniversitetets universitetsstyrelse har beslutat att adjungera Region Kronobergs forskningschef Carina Elmqvist som professor. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera oc...

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet. Följ direktsändningen från regionfullmäktige Här är några av dagens ärenden: V...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primär...

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...