Fler pressmeddelanden

29 november 2022

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

image received via email   

 

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt beräknas den installerade effekten ha ökat från 431 kW till 985 kW.

 

Den ökade produktionen är ett sätt att minska verksamhetens utsläpp och klimatpåverkan.

Ett av delmålen i vårt hållbarhetsprogram är dels att förbrukningen av värme och el ska minska i våra fastigheter men också att andelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka. I och med detta mål sätter vi upp nya solceller varje år, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Än så länge har fastighetsavdelningen installerat solceller på Ljungby lasarett, på specialistpsykiatrin (hus B80) och habiliteringen (B90) på Sigfridsområdet, på tandvården Linné på Teleborg och på vårdcentralen i Lessebo. Total installerad effekt är 431 kW.

I år installerar vi även solceller på Tingsryds vårdcentral och på tillbyggnaden av hjälpmedelscentralen (hus E56) på Sigfridsområdet. Till den nya bussdepån på norrängen i Växjö kommer också mycket solceller installeras under nästa år för att ladda bussarna med då Växjös stadstrafik blir eldriven, säger Patrik Hjelm, fastighetschef.

Dagens solceller har en effekt på 431 kW (kilo Watt) och producerar ca 350 000 kWh varje år. I en villa är elanvändningen (utan uppvärmning) ca 5000 kWh/år. Så den producerade elen räcker till årsförbrukningen av 70 villor varje år. När allt det nya är installerat tillkommer preliminärt 556 kW. Det motsvarar årsproduktionen för ytterligare 90 villor, mer än en fördubbling av nuvarande produktion.

 

Hållbarhetsprogrammet beskriver Region Kronobergs hållbarhetsarbete och visar hur man arbetar för att nå FN:s globala mål för hållbarhet. Till Hållbarhetsprogram 2019-2023

 

Kontakt

 

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
0767-20 79 96
mikael.johansson@kronoberg.se

Patrik Hjelm
Fastighetschef
0470-58 60 48 | 0767-20 79 17
patrik.hjelm@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Åsa Karlsson
Kommunikationsstrateg
0470-58 30 03 | 0767-20 77 54
asa.m.karlsson@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...