Fler pressmeddelanden

28 september 2022

Res grönt lanserar samåkningstjänst på fem företag i Tingsryd

För första gången i Sverige lanseras samåkningsappen Nabogo. Fem företag i Tingsryd har fått möjligheten att testa på appen kostnadsfritt tack vare projektet Res grönt i gröna Kronoberg.

Samåkning är ett sätt att energieffektivisera sina resor och spara pengar. Förutom mer pengar över till elräkningen kan samåkningen också bidra till bättre gemenskap på arbetsplatsen och nya vänner. Nu hoppas vi att fler vill haka på och våga testa att åka med varandra! Nabogos app kommer att vara öppen för alla som vill ansluta sig som chaufför eller passagerare.

Företagen som medverkar i ett fördelaktigt erbjudande i kampanjen är Fazer, Nelson Garden, Holtab, Tingsryds kommun och Orthex.

Testkampanjen pågår till och med december 2022.

Kom och var med på två av lanseringarna!

Tid: den 5 oktober klockan 8:30-16

Plats: Ring Anna Månsson (0735-08 85 29) för mer information om exakt plats. Vi kommer att röra oss mellan några företag under dagen den 5 oktober; Holtab och Nelson Garden i Tingsryd.

Kontakt

Åsa Forss
Huvudprojektledare Region Kronoberg
0470-58 30 97
asa.forss@kronoberg.se

Anna Månsson
Delprojektledare Energikontor Sydost
0735-08 85 29
anna.mansson@energikontorsydost.se

Satsningen Res Grönt i gröna Kronoberg drivs av Region Kronoberg tillsammans med Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg. Syftet är att stötta företag i Kronobergs län att minska sina utsläpp från transporter.

 

 Relaterade pressmeddelanden

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bä...

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Ambulanser skänks till Ukraina

30 november 2022

Region Kronoberg har beslutat att skänka sex ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina. – Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer a...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Linnéuniversitetets universitetsstyrelse har beslutat att adjungera Region Kronobergs forskningschef Carina Elmqvist som professor. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera oc...

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet. Följ direktsändningen från regionfullmäktige Här är några av dagens ärenden: V...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primär...

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...