Fler pressmeddelanden

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

image received via email

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyrelsen som fattade beslut i politisk enighet.

Efter en ansökningsprocess är det nu beslutat att Vårdcentralerna Capio Hovshaga och Vårdcentralen Skärvet från och med 1 januari 2023 ska vara akademiska vårdcentraler. 2025 är planen att ytterligare två akademiska vårdcentraler ska starta upp.

I primärvårdens grunduppdrag ingår förutom att bedriva första linjens hälso- och sjukvård även utbildning, utveckling och forskning.

Syftet med att introducera akademiska vårdcentraler i regionen är att underlätta för forskning och utveckling i primärvården, för att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i framkant! säger Roland Olofsson Dolk, chef för Allmänmedicinskt kunskapscentrum som kommer att samordna de akademiska vårdcentralerna.

Studentledda mottagningar och forskningsmeriterad personal

Varje akademisk vårdcentral ska etablera en struktur där forskningsmeriterad personal möjliggör fler studier för patienter att medverka i, samt möjlighet att integrera studentledda mottagningar.

Susanne Berge, chef för Vårdcentralen Skärvet är mycket glad över beslutet:

Primärvården behöver ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Vi jobbar redan idag med en rad olika forskningsprojekt och har mycket engagerade medarbetare. Att Skärvet nu tar steget till att bli akademisk vårdcentral ger oss bättre förutsättningar att driva forskningen framåt och attrahera kompetens. Ett viktigt steg som kommer att gagna våra patienter!

Bidra till att höja kvaliteten

På kort sikt ska införandet leda till förbättrade möjligheter att bedriva utbildning och skapa möjligheter för medarbetare att delta i forskning. På längre sikt ska det bidra till utvecklingen av evidensbaserad vård och höja kvaliteten inom både kliniskt arbete och inom utbildning, utveckling och forskning i regionen. Dessutom förväntas åtgärderna göra det lättare att rekrytera nya medarbetare.

Vi har arbetat aktivt med forskning och utbildning i flera år, och detta blir ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Damir Rizvanovic, chef vid Vårdcentralen Capio Hovshaga.

Att bli akademisk vårdcentral gör att vi kan profilera oss när vi rekryterar ny personal. Klart det är lockande – vem vill inte jobba med att utveckla primärvården, särskilt ni i dessa tider när det är en fråga som är väldigt aktuell.

I linje med nationella mål

Beslutet om att inrätta akademiska vårdcentraler fattades i politisk enighet i regionstyrelsen. Ordförande Mikael Johansson (M) förklarar mer:

Detta går helt i linje med de nationella målen som kommer ur regeringens utredning ”God och nära vård En primärvårdsreform”. För Region Kronoberg är det ett stort steg framåt för forskning och utveckling i primärvården – vi vill vara drivande i att stärka den allmänmedicinska forskningen och erbjuda våra invånare möjlighet att delta i forskning och ta del av bästa möjliga evidensbaserad vård.

Kontakt

Roland Olofsson Dolk
Verksamhetschef, Allmänmedicinskt kunskapscentrum
0767-25 96 25
roland.olofsson-dolk@kronoberg.se

Sally Carlsson Cloodt
Kommunikatör
0470-58 35 69 | 0767- 25 96 83
sally.carlsson-cloodt@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...