Fler pressmeddelanden

2 december 2022

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhult har gjort flera ändringar i sitt dagliga arbete för att enklare ha översikt av vad de förbrukat och på vilka sätt de kan förändra, spara och återvinna mer material. Priset delades ut på regionens chefsdag den 2 december.

Genom att göra många små saker hoppades Vårdcentralen Lammhult på att bidra till att minska klimatavtrycket från deras verksamhet.

Vi har funderat över om vi behöver använda material på samma sätt som vi hittills har gjort, eller om vi kan minska förbrukningen. Bland annat såg vi då att vi kunde använda oss av färre plastpåsar samt upphöra helt med värmeblusar och örngott av engångsmaterial, beskriver verksamheten i sin nominering.

Målet var att värna om människa och natur. Bland annat genom att använda en hink till kompostpåsen istället för att ha en plastpåse runt sparade vårdcentralen omkring 250–500 plastpåsar per år.

Förändringsarbetet ledde till att vårdcentralen fick ta emot hållbarhetspriset för 2022 och prispotten på 30 000 kronor.

Vi är jättestolta och glada. Priset kommer hamna på en plats där många kan se och glädjas av det, säger Lena Johansson, lokalvårdare och miljöombud på vårdcentralen i Lammhult och fortsätter:

Prispengarna kommer att användas till att förbättra vardagen ytterligare på vårdcentralen.

Juryns motivering

Förbättringsarbetet visar på ett föredömligt sätt att små, medvetna förändringar i vardagen minskar verksamhetens miljöpåverkan och gör skillnad. Ett gott exempel på hållbarhetsarbete som bidrar till målsättningar i regionens hållbarhetsprogram om att vi ska vara resurseffektiva, att avfallsmängderna ska minska samt att återvinningen ska öka. Aktiviteterna kan enkelt spridas till andra verksamheter och inspirera andra till att göra skillnad på sin arbetsplats.

Andrapris gick till regional utveckling

På andraplats kom bidraget Utveckling och implementering av hållbahetssäkringsverktyg från regional utveckling som utvecklat ett verktyg för att säkerhetsställa att insatser som genomförs på regionala utvecklingsavdelningen leder till en hållbar regional utveckling. Kärnan i verktyget är att det ska: säkerställa att insatser är relevanta utifrån den regionala utvecklingsstrategin; säkerställa att insatser leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden; minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter; synliggöra mål- och intressekonflikter.

Motiveringen för andrapriset av hållbarhetspriset med miljöinriktning i Region Kronoberg 2022, 20 000 kronor, lyder:

Ett gott exempel på ett utvecklingsarbete som ökar våra insatsers hållbarhet, och som redan fått uppmärksamhet och spridning till andra regioner. Denna lösning bidrar till att minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter, och att bättre synliggöra mål- och intressekonflikter.

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...