Regionala utvecklingsmedel

Region Kronoberg förfogar över statliga medel och egna utvecklingsmedel för regional tillväxt och kultur. Region Kronoberg hanterar även vissa stöd till kommersiell service på landsbygden.

Senast uppdaterad: 14 februari 2022