Primärvård och rehab

Primärvård och rehabs uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län primärvård och rehabilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med en sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Det arbetar ungefär 900 personer inom primärvård och rehab.

Habiliteringen är en länsövergripande verksamhet som vänder sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel synnedsättning, hörselnedsättning och neuropsykiatriska funktionshinder. Insatserna handlar om att främja människors starka sidor och understödja strategier för att överbrygga funktionshinder.

Habiliteringen består av:

 • Hörsel- och dövenheten
 • Medicinska habiliteringsenheten
 • Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna
 • Syncentralen
 • Tolkcentralen (tolktjänst till gravt hörselskadade, döva och dövblinda)
 • Trafikmedicinska enheten (körkortsmedicinska utredningar)
 • Vuxenhabiliteringen (för personer med funktionsnedsättningar sedan barndomen med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning och/eller andra kognitiva nedsättningar)

Kontakt

Nicklas Gylling, t.f. verksamhetschef

nicklas.gylling@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 88 59

Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet vid olika typer av funktionsnedsättningar. Vi ansvarar för alla individuella hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18 år. För vuxna erbjuder vi bland annat elektriska rullstolar, behandlings- och träningshjälpmedel, kommunikations- och kognitionshjälpmedel samt avancerade sittanpassningar. (Övriga hjälpmedel för vuxna ansvarar kommunerna för.)

Kontakt

Eva Gustafsson, verksamhetschef

eva.gustafsson@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 87 12

Jourläkarcentralerna erbjuder akut primärvård när ordinarie vårdcentraler är stängda, på kvällar och helger.

I Kronoberg finns två jourläkarcentraler:

 • Jourläkarcentralen Växjö (vårdcentralen Skärvet)
 • Jourläkarcentralen Ljungby (Ljungby lasarett)

Primärvårdens hälsoenhet finns med mottagning i Växjö och Ljungby. Vi är ungefär 10 medarbetare som möter hela länets invånare utifrån levnadsvanerelaterad behandling. Tillsammans har vi bred kompetens kring fysisk aktivitet/FaR, kost, ohälsosamma matvanor, alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar.

Verksamheten har också ett informativt och preventivt uppdrag i frågor om alkohol och narkotika.
Samt ett uppdrag att gentemot länets kommuner verka för god nutrition hos äldre med hemsjukvård.

Kontakt

Catrin Mård, verksamhetschef

catrin.mardh@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 65 88

Primärvårdsrehab servar vårdcentralerna i Kronobergs län med rehabiliteringsinsatser som arbetsterapi, fysioterapi/sjukgymnastik, fysisk aktivitet på recept (FaR), medicinsk fotvård, samtalsbehandling och anpassad träning i bassäng. Ungefär 110 personer arbetar inom primärvårdsrehab.

Vår verksamhet är indelad i fyra geografiska områden:

 • Primärvårdsrehab nordost (arbetar för vårdcentralerna Centrum, Skärvet, Lammhult)
 • Primärvårdsrehab nordväst (arbetar för vårdcentralerna Alvesta, Braås/Rottne, Dalbo, Moheda och Lenhovda/Åseda)
 • Primärvårdsrehab väst (arbetar för vårdcentralerna Kungshögen, Lagan, Markaryd, Sländan och Strömsnäsbruk)
 • Primärvårdsrehab syd (arbetar för vårdcentralerna Birka, Ingelstad, Teleborg, Ryd/Tingsryd och Lessebo)

Kontakt

Catrin Mård, verksamhetschef

catrin.mardh@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 65 88

Rehabiliteringskliniken tar emot patienter för specialiserad somatisk rehabilitering inom både öppen och sluten vård. Patienterna är i åldrarna 18 år och uppåt och kommer från hela Kronobergs län. Vi har också olika skolor och gruppaktiviteter, samt livslång uppföljning av ryggmärgsskadade, postpoliobedömning och spasticitetsmottagning.

Rehabiliteringskliniken är indelad i tre diagnosprocesser:

 • Hjärnskaderehab (inklusive stroke)
 • Neurorehab (inklusive benamputationer)
 • Smärtrehab

Kontakt

Therese Silvander Ahlrik, verksamhetschef

therese.silvander-ahlrik@kronoberg.se 

Telefon: 0470-59 22 26 

I Region Kronoberg finns 31 vårdcentraler, varav 10 är privata. Vårdcentralerna erbjuder primärvård, det vill säga sjukvård som inte kräver ett sjukhus resurser och utrustning. Här finns distriktsläkarmottagning (specialister i allmänmedicin), telefonrådgivning, distriktssköterskemottagning, mottagningar för astma/kol, diabetes, inkontinens och BVC, livsstilsmottagningar samt primärvårdsrehab.

Inom Region Kronoberg finns följande vårdcentraler:

 • I Växjö: Birka, Centrum, Dalbo, Skärvet, Teleborg
 • I Ljungby: Sländan (med filial i Lidhult), Kungshögen
 • Övriga: Alvesta, Braås, Ingelstad, Lagan, Lammhult, Lenhovda, Lessebo, Markaryd, Moheda, Rottne, Ryd, Strömsnäsbruk, Tingsryd, Åseda
 • Privata: Achima Care i Vislanda, Achima Care i Växjö, Achima Care i Älmhult, Capio Hovshaga i Växjö, Falken i Alstermo, Gränsbygdskliniken i Markaryd, Helsa vårdcentral i Älmhult, Läkarhuset i Ljungby, Smålandshälsan i Ljungby, Unicare i Växjö, Växjöhälsan

Kontakt

Vårdcentralerna Kungshögen, Lagan, Sländan (med filial Lidhult):

Carina Heed, verksamhetschef   carina.heed@kronoberg.se  Telefon: 0790-67 50 86 

Vårdcentralerna Birka, Teleborg, Ingelstad:

Anna Ninov, verksamhetschef 
anna.ninov-medin@kronoberg.se Telefon: <0470-58 68 69

Vårdcentralerna Centrum, Dalbo, Lammhult:

Magnus Linderos, verksamhetschef

magnus.linderos@kronoberg.se Telefon: 0470-58 28 20

Vårdcentralerna Alvesta, Moheda:

Margaretha Danielsson, verksamhetschef, margaretha.danielsson@kronoberg.se  Telefon: 0472-59 43 34 

Vårdcentralerna Braås, Rottne, Lessebo, Lenhovda, Åseda:

Mathias Hedvall Johansson, verksamhetschef mathias.johansson@kronoberg.se Telefon: 0474-69 45 22

Vårdcentralerna Markaryd, Strömsnäsbruk:

Carina Augustsson, verksamhetschef carina.augustsson@kronoberg.seTelefon: 0433-56 41 39

Vårdcentralen Skärvet:

Susanne Berge, verksamhetschef susanne.berge@kronoberg.se Telefon: 0470-58 97 65

Vårdcentralerna Ryd, Tingsryd:

Gunilla Berg, verksamhetschef gunilla.berg@kronoberg.se Telefon: 0477-79 48 44 

För kontakt till privata vårdcentraler, se respektive vårdcentrals webbplats.

1177 sjukvårdsrådgivningen svarar när någon ringer 1177. Vi är en del av vården i Region Kronoberg, men är också sammankopplad med den nationella organisationen 1177 telefonrådgivning. Sjuksköterskor ger råd om vård dygnet runt.

Kontakt

Susanne Berge, verksamhetschef

susanne.berge@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 97 65

Hanna Svensson
Verksamhetsområdeschef för primärvård, psykiatri och rehab

Senast uppdaterad: 16 juni 2021