Psykiatrivård

Psykiatrins uppdrag är att bedriva psykiatrisk specialistvård.

Specialistpsykiatrin för barn, unga och vuxna är samlad i en länsgemensam klinik.

För vuxna finns akutmottagning, slutenvård, öppenvård och dagsjukvård på Sigfridsområdet i Växjö. I Ljungby finns öppenvård och dagsjukvård i anslutning till lasarettsområdet. 

För barn och unga finns öppenmottagning i Dockanhuset och på Ljungby lasarett. På Sigfridsområdet i Växjö finns ätteam samt slutenvård.  

Kontakt

Sandor Eriksson

Verksamhetschef specialistpsykiatri

Senast uppdaterad: 28 september 2020