Psykiatrivård

Vuxenpsykiatrin är samlad i en länsgemensam klinik.

I Växjö finns akutmottagning, slutenvård, öppenvård och dagsjukvård på Sigfridsområdet.

I Ljungby finns öppenvård och dagsjukvård i anslutning till lasarettsområdet. 

Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsgemensam klinik som finns på Växjö och Ljungby lasarett.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken bedriver länsövergripande psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år. Arbetet är oftast teambaserat bestående av olika yrkeskompetenser. Kliniken består av fyra allmänpsykiatriska mottagningar, en ätmottagning, en småbarnsmottagning och en mottagning i Ljungby.

Du som är intresserad av att jobba hos oss på barn- och ungdomspsykiatrin är välkommen att höra av dig till vår verksamhetschef. Vi har behov av specialistläkare, ST-läkare, psykiatrisjuksköterska, leg psykolog och medicinsk sekreterare.

Kontakt

Susann Winst, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Telefon: 0470-58 80 00

Vuxenpsykiatrin är en länsövergripande klinik som bedriver psykiatrisk specialistvård för personer som är över 18 år. öppenvård och mottagningsverksamhet finns både i Ljungby och Växjö. Den slutna psykiatriska specialistvården finns på Sigfridsområdet i Växjö, där finns även en psykiatrisk akutmottagning. Vuxenpsykiatrin består av:

  • Akutpsykiatriska enheten
  • Allmänpsykiatrin
  • Beroendemottagningen
  • Dokumentationsenheten
  • Läkarenheten
  • Psykosenheten
  • Vård- och behandlingshemmet Ekeliden
  • Äldrepsykiatriska enheten

Kontakt

Sandor Eriksson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin

Det här är en e-postadress

Telefon: 0470-58 61 88

Kontakt

Magnus Frithiof

Chef för psykiatrin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586188, 046709844491

Senast uppdaterad: 3 maj 2019