Kollektivtrafik

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet.

Verksamheten omfattar: 

  • Linjelagd busstrafik i hela länet
  • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Markaryd, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
  • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Sjukresor i hela länet
  • Kompletteringstrafik i hela länet
  • Tågtrafik inom systemen Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg

Länstrafiken omsätter cirka 900 miljoner om året och genomför cirka 12 miljoner resor om året. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av vår verksamhet och den består av både regiontrafik och stadstrafik.

Ungefär hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten kommer från skatteintäkter.

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt kör 42 olika företag för oss. Vi har i dagsläget upphandlat cirka 423 fordon. De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.

Länstrafikens avdelningar

På Länstrafiken jobbar 77 personer på sju olika avdelningar; trafikavdelningen, marknad- och försäljningsavdelningen, upphandling, kundservice och serviceresor och färdtjänst. Här jobbar bland annat trafikplanerare, ekonomer och IT-utvecklare med planering, utveckling och samordning av kollektivtrafiken i Kronobergs län.

Kontakt

Pär Welander

Trafikdirektör

Senast uppdaterad: 18 november 2022