Folkhälsa och social utveckling

Region Kronoberg arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att uppnå en god och jämlik hälsa för kronobergarna. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 som anger inriktning och prioriteringar för regionens utveckling.

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till Gröna Kronoberg 2025. Folkhälsopolicyn prioriterar de nationella målområdena barn och ungas uppväxtvillkor och tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

I det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdraget ingår nationella och regionala utvecklingssatsningar till exempel Bättre liv för sjuka äldre, stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård samt utredningsarbeten till exempel Barnahus och Bästa möjliga missbruks- och beroendevård.

Folkhälsa och social utveckling arbetar på olika sätt, till exempel genom att följa hälsoläget hos invånarna, driva utvecklingsarbeten, utgöra processtöd, formulera strategier och handlingsplaner samt förmedla kunskap direkt eller indirekt till befolkningen.

Arbetet sker i samverkan med interna och externa aktörer; myndigheter, kommuner, organisationer och ideella sektorn.

Folkhälsa och social utveckling tillhör Regional utveckling och är placerad i centrala Växjö.

Kontakt

Annika Magnerot

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583005

Anders Fransson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583007

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586393
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 41

Erika Lagergren

Processledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 77 53

Jenny Folkesson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586391

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583008

Lone Larsen

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583006

Pia Andersen

Folkhälsostrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470588601

Susann Ask

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587777

Susann Swärd

Barnrättsstrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586331

Therese Råberg

Verksamhetsstrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583207, 046767207984

Senast uppdaterad: 9 december 2020