Folkhälsa och social utveckling

Region Kronoberg arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att uppnå en god och jämlik hälsa för kronobergarna. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 som anger inriktning och prioriteringar för regionens utveckling.

Avdelningen folkhälsa och social utveckling arbetar med att driva och utveckla det regionala folkhälsoarbetet. Vi följer hälsoläget hos invånarna, driver utvecklingsarbeten, utgör processtöd, formulerar strategier och handlingsplaner samt förmedlar kunskap direkt eller indirekt till befolkningen. Arbetet sker i samverkan med interna och externa aktörer; myndigheter, kommuner, organisationer och ideella sektorn. Vi arbetar utmaningsdrivet vilket innebär att sätta samhällsutmaningarna i centrum och prioritera arbetssätt över olika områdesgränser.

Folkhälsa och social utveckling tillhör regional utveckling. På avdelningen arbetar folkhälsovetare, folkhälsoutvecklare, utvecklingsledare, barn- och människorättsstrateg och tjänstedesigner.

Kontakt

Annika Magnerot

Verksamhetschef
Hanna Andersson
Tjänstedesigner, Verklighetslabbet

Anders Fransson

Utvecklingsledare

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

Föräldraledig t.o.m. hösten 2023

Jenny Folkesson

Folkhälsoutvecklare
Lone Larsen
Utvecklingsledare
Ellie Stjärna
Utvecklingsledare

Pia Andersen

Folkhälsostrateg

Susann Ask

Verksamhetsutvecklare

Susann Swärd

Barnrättsstrateg

Therese Råberg

Verksamhetsstrateg

Viktoria Carlsson

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 6 februari 2023