Folkhälsa och social utveckling

Region Kronoberg arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att uppnå en god och jämlik hälsa för kronobergarna. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 som anger inriktning och prioriteringar för regionens utveckling.

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till Gröna Kronoberg 2025. Folkhälsopolicyn prioriterar de nationella målområdena barn och ungas uppväxtvillkor och tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

I det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdraget ingår nationella och regionala utvecklingssatsningar till exempel Bättre liv för sjuka äldre, stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård samt utredningsarbeten till exempel Barnahus och Bästa möjliga missbruks- och beroendevård.

Folkhälsa och social utveckling arbetar på olika sätt, till exempel genom att följa hälsoläget hos invånarna, driva utvecklingsarbeten, utgöra processtöd, formulera strategier och handlingsplaner samt förmedla kunskap direkt eller indirekt till befolkningen.

Arbetet sker i samverkan med interna och externa aktörer; myndigheter, kommuner, organisationer och ideella sektorn.

Folkhälsa och social utveckling tillhör Regional utveckling och är placerad i centrala Växjö.

Kontakt

Annika Magnerot

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 05

Hanna Andersson

Tjänstedesigner, Verklighetslabbet

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 32, 0709-84 45 85

Tuva Winblad

Tjänstedesigner, Verklighetslabbet

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 91, 0790-67 53 86

Anders Fransson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 07

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 93
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 41

Erika Lagergren

Processledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 77 53

Jenny Folkesson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 91

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare

Lone Larsen

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 06

Pia Andersen

Folkhälsostrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 86 01

Susann Ask

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 77 77

Susann Swärd

Barnrättsstrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 31

Therese Råberg

Verksamhetsstrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 07, 0767-20 79 84

Viktoria Carlsson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 38 45, 0790-67 52 20

Senast uppdaterad: 27 september 2021