IT - ett meningsfullt uppdrag

Välkommen till Informationsteknik som ansvarar för Kronobergs läns största IT-försörjning. Vi har en modern regionövergripande IT-miljö med fokus i verksamheternas behov.

Exempel på vad vi hanterar:

  • Över 10 000 användare
  • Cirka 500 verksamhetssystem
  • Cirka 800 servrar
  • Över 8 000 datorer
  • Över 2 000 mobila enheter
  • Support med över 1 000 ärenden i veckan
  • 22TB data för daglig användning
  • Cirka 1 000 000 e-postmeddelanden per månad

Med våra olika yrkesbakgrunder och kompetenser löser vi tillsammans det ständigt föränderliga behovet av olika IT-lösningar. Vi ansvarar för hela vår regionövergripande IT-försörjning som genomförs tillsammans med våra verksamheter i en gemensam styr- och samverkansmodell. Behov och värde genomsyrar vårt arbete där vi skapar förutsättningarna för verksamhetsutveckling med IT-stöd.

Nedan kan du läsa om vad några av våra medarbetare arbetar med, och vad vi gör på våra olika avdelningar.

Avdelningar på IT

På avdelningen IT arbetsplats och support är vi idag 25 medarbetare som jobbar med användarstöd och funktionsförvaltning.

Inom avdelningen IT arkitektur och design jobbar vi med att styra vårt IT-landskap. Detta gör vi med övergripande principer, riktlinjer och planer. Vi utreder nya verksamhetsbehov i ett tidigt skeende, designar lösningar samt stödjer regionens ledning och verksamheter i frågor som berör övergripande IT-arkitektur och vägval. På avdelningen är vi sex medarbetare.

På avdelningen IT Drift arbetar 10 personer med att övervaka hela Region Kronobergs omfattande IT-miljö, utföra proaktivt underhållsarbete för att säkerställa kontinuiteten samt hantera incidenter som uppstår. Vi utgör också 1:a och 2:a linjens tekniska support.

IT Drift jobbar på bredden med både infrastruktur och centrala system och i tätt samarbete med våra kolleger på andra avdelningar inom IT. Vid incidenter är vi den sammanhållande funktionen som fördelar arbete och hanterar kommunikation. En dag hos oss kan innebära allt från att vara ute i serverrum och byta hårdvara till att konfigurera nätverksutrustning eller hantera backuper.

IT projekt och kvalitets uppdrag är att vara verksamhetens partner inom styrning och ledning av IT-stöd som möjliggörare för verksamhetsutveckling. Detta genom att tillhandahålla objektledning-IT inom kärn- och stödfamiljen samt objektledare för Digital arbetsplats och Leverans- & tjänstestöd. Vi säkerställer även att goda förutsättningar finns för leverans, styrning och uppföljning av IT-tjänster. Detta genom att utveckla, anpassa och underhålla relevanta processer och modeller samt stödja vid implementation och kompetensutveckling.

Avdelningen systemteknik består av 13 medarbetare i rollen som teknikspecialist för Region Kronobergs IT-system. Medarbetarna medverkar i upphandling och införande av IT-system, teknisk utveckling av befintliga system och är tredje linjens support.

Avdelningen ansvarar för rutiner och processer för ett IT-systems tekniska livscykel, såsom certifiering, införande, uppgraderingar, driftöverlämning och avveckling. På Systemteknik har man ett tätt samarbete med övriga IT-specialister, objektledare, systemleverantörer samt regionens övriga verksamhet.

IT systemutveckling är en av nio avdelningar och vårt ansvar är systemutveckling, integration och datalager. Inom detta område tillhandahåller vi ett antal egenutvecklade applikationer, data warehouse, katalogtjänster samt en stor mängd integrationer, allt för att skapa en effektiv helhet. På avdelningen är vi ca 10 medarbetare.

Avdelningen IT Säkerhet och Infrastruktur består av 13 medarbetare vars ansvar är att tillgodose hela organisationen med rätt förutsättningar genom en robust, säker och kostnadseffektiv regiongemensam IT-infrastruktur. Trots att avdelningen fokuserar inom de mest tekniska och djupa delarna i vår IT-leverans är vi tydligt verksamhetsfokuserade och behovsstyrda där det levererade värdet till vår organisation är viktigast.

Dagligt arbete sker inom områdena Datakom, Datacenter, Digital Arbetsplats samt Identitet & Skydd. Vårt huvuduppdrag är utveckling och transformering av vår IT-infrastruktur med fokus på automation, säkerhetskonfiguration, optimering och implementation. Vi understödjer även övriga avdelningar med reaktiv förvaltning i form av 3:e Linje och specialistkompetens.

Vi ansvarar även för Informationstekniks säkerhetsarbete samt regionövergripande ansvarig för IT- och Cybersäkerhet.

Vi präglas av hög servicekänsla och ett ständigt pågående förbättrings- och utvecklingsarbete för att kunna erbjuda den bästa servicen till våra användare.

Avdelningen består av 15 medarbetare.

Avdelningen IT VIS utveckling och förvaltning ansvarar för vidareutveckling och förvaltning av journalsystemet, men även nationella e-hälsotjänster som e-Tjänster via 1177. Arbetet kräver tätt samarbete med våra verksamheter, leverantörer och kollegor.

På avdelningen är vi 18 medarbetare som arbetar enligt objektstyrning med tydliga ansvarsområden inom journalsystem, invånartjänster och hantering av regionala och nationella IT-lösningar.

Senast uppdaterad: 15 november 2022