Rekryterings- och bemanningsenheten

Rekryterings- och bemanningsenheten är en del av Region Kronobergs HR-avdelning och arbetar främst med rekrytering, bemanning och introduktion.

Övergripande uppdrag för rekryterings- och bemanningsenheten

  • Bemanningsplanering
  • Samordning av hyrläkare och hyrsjuksköterskor
  • Semesterrekrytering
  • Rekrytering av chefer, AT-läkare, sjuksköterskor och timavlönad personal

Kontakt

Lina Tibbelin

Enhetschef

Senast uppdaterad: 15 april 2019